mars 23

Status korona: Tall / utvikling. 240 nye smittede siste døgnTotalt 2 371 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser mandagens rapport fra Folkehelseinstituttet.


-Per mandag 23. mars, var 193 personer lagt inn på sykehus med covid-19. 41 av disse fikk respiratorbehandling.Status

Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til kl 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. Totalt 2 371 personer er nå bekreftet smittet, hvorav 240 er rapportert fra kl 00.00 til kl 24.00 den 22.03.2020
Hovedpunkter fra dagsrapporten

•Det er totalt 8 dødsfall varslet til FHI per 23.03.2020 kl. 08.00.


•380 pasienter er innlagt på sykehus med påvist covid-19, ifølge tall fra Helsedirektoratet per 23.03.2020 kl. 12.15.


•Totalt 61 251 personer har blitt testet for koronavirus (SARS-CoV2) per 23.03.2020 kl. 09.00.
Totalt 45 personer med bekreftet smitte har vært innlagt i intensivenhet. Av disse er 38 fortsatt innlagt. Antallet innleggelser er økende.


•Gjennomsnittsalder for smittede er 47,2 år, 45,6 % er kvinner og 54,4 % er menn.


•1 117 personer har blitt smittet i Norge, mens 954 personer har blitt smittet utenlands. For 300 personer er smittested under avklaring.Sykehuset Østfold

•per søndag

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 10
•Antall medarbeidere i karantene: 246
•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 11