mars 23

Sykehuset Østfold: God effekt av medarbeidere i karantene


Karantenebestemmelsene for medarbeidere er strenge, og sykehuset hadde søndag 378 medarbeidere i karantene.


God effekt

-Vi ser vi at karantenereglene allerede har hatt god effekt. Per nå har vi 11 medarbeidere med påvist covid 19-smitte. Få av disse har hatt nærkontakter med andre medarbeidere opplyser sykehuset på sine nettsider:


-Liten grad

Tallene oppdateres daglig. Per nå har koronasituasjonen i liten grad gått ut over pasientbehandlingen i Sykehuset Østfold i følge sykehuset.


Sikre nok arealer

«Handlingsplan koronaberedskap» er en intern handlingsplan i Sykehuset Østfold som beskriver hvordan arealene til sykehuset skal benyttes dersom antallet covid-19-pasienter, øker. Pasienter med covid-19 ligger per nå på isolat på døgnområde 2 eller på intensivavdelingen. Planen beskriver hvilke andre arealer som skal tas i bruk når det ikke finnes mer plass på infeksjonsmedisinsk avdeling. Dette får da konsekvenser for de andre døgnområdene i andre etasje. I barne- og ungdomsklinikken, på intensiv-, og i akuttmottaket gjøres det arealmessige tilpasninger for å sikre godt smittevern, god kapasitet og pasientlogistikk. Bruk av Moss sykehus til ikke-covid-pasienter inngår også i handlingsplanen.
Sikre nok bemanning

I tillegg til godt smittevern er det svært viktig at alle medarbeidere får nok hvile. Sykehuset Østfold oppfordrer alle medarbeidere til å ta godt vare på seg selv – og andre. De fleste avdelinger har redusert sine planlagte behandlinger, og sykehuset har per nå et pasienttilbud som tilsvarer aktivitet som i sommerferien. Dette frigjør medarbeidere som kan stille opp for de som er i karantene, samt gir oss tid til å forberede oss – og konsentrere oss om øyeblikkelig hjelp-pasienter.Ny virkelighet for alle avdelinger

For å møte koronautfordringene, gjøres det i tillegg viktig arbeid i alle ledd i Sykehuset Østfold. Blant annet har Klinikk for psykisk helsevern på kort tid tilpasset seg en ny virkelighet, og FM og de sentrale stabene er i beredskapsmodus. Oppdragene fra beredskapsledelsen blir raskt ekspedert.


Egen klinikk

Mandag 23. mars åpnes en egen korona-poliklinikk for medarbeidere i Sykehuset Østfold. Her skal blant annet medarbeidere i karantene få oppfølging og støtte.


——


Foto via SØ | aktuell link