mars 23

Sykehuset Østfold: Legger planer for to scenarioer


Sykehuset Østfolds høyeste prioritet er å sikre at alle medarbeidere som jobber med koronapasienter, beskytter seg selv mot smitte. Smittevernavdelingen kurser nå medarbeidere i riktig bruk av smittevernutstyr, og det trenes hver dag på å ta utstyret i bruk opplyser sykehuset på sine nettsider:-Alle i SØ gjør nå en ekstraordinær innsats i forberedelsene med å ta imot flere pasienter med koronasmitte, og beredskapsledelsen møtes hver dag for oversikt og koordineringHøy prioritet

Forsyningssituasjonen med smittevernutstyr er et område som har høyeste prioritet både hos helsemyndighetene, Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold. Vi har per nå nok verneutstyr, og produksjonen i Kina er på vei opp. Det er ventet en bedre forsyningssituasjon i tiden fremover, og Helse Sør-Øst har blant annet bestilt over 9 millioner munnbind til sykehusene i regionen.


Legger planer for to scenarioer

Koronaviruset er nytt, og kunnskapen om hva som venter oss er liten. For å gjøre de riktige forberedelsene er det avgjørende å forstå omfanget av hva som vil møte oss og hvilke konsekvenser dette vil få. En intern arbeidsgruppe i Sykehuset Østfold har derfor tatt utgangspunkt i FHIs risikovurdering av 12. mars og veiledning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – om kontinuitetsbemanning.Siden det per nå ikke finnes sikre prognoser, har arbeidsgruppen satt opp to scenarier: Ett som baserer seg på den siste analysen fra FHI, samt et «worst case-scenario». Sykehuset Østfold legger nå planer for begge scenarioer – både for sykehuset som helhet og for den enkelte avdeling i sykehuset.


Sikre nok intensivkapasitet og utstyr

Sykehuset Østfold har 10 intensivplasser, 22 respiratorer, 12 (13) intermediærplasser og 17 postop-plasser. Sykehuset har bestilt nytt utstyr, blant annet overvåkningsutstyr, ventilatorer, sprøytepumper og transportabelt røntgen. Mye av dette har ordinær leveringstid på 6 til 8 uker. Hvis alt må i bruk, er det behov for langt høyere bemanning enn hva som er vanlig i sykehuset. Behov for innkjøp av mer utstyr vurderes i daglige beredskapsmøter.


—-

Aktuell link | foto via SØ