mars 24

7294 nye bygninger har blitt bygget i strandsonen i Oslofjorden fra 2000 – 2019


-Oslofjorden bygges fortsatt ned skriver Oslofjorden friluftsråd i en melding:


Til sammen er 7294 nye bygninger blitt bygget i strandsonen i Oslofjorden fra 2000 – 2019. Bare fra 2018 til 2019 har det blitt oppført 262 nye bygninger. 87% fikk tillatelse.


Disse fordeler seg slik:

Fritidsboliger 1231
Boliger 2021
Garasjer og uthus 3087
Koie, seterhus o.l. 7
Fiskeri- og landbrukbygning 33
Industri og lagerbygg 349
Andre bygninger 566
2015-2018

Fra 2015 til 2018 ble det søkt om 464 dispensasjoner fra byggeforbudet rundt Oslofjorden. 368 (87%) fikk tillatelse.

4 109 dekar reduksjon

Fra år 2000 er potensielt tilgjengelig strandsone redusert med 4 109 dekar. En reduksjon på 7,2 %.


Viktigste sakene

-Nedbygging og privatisering av strandsonen er en av de viktigste sakene for Oslofjordens Friluftsråd. Det har vært et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen siden 1965. Det har likevel foregått en utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter for allmenn rekreasjon. Mer offentlig oppkjøp, innstramming av regelverket og juridisk bistand til kommunene, er blant tiltakene OF har spilt inn.


——Mer om tema | OF