mars 24

Seriestarten for kvinner og menn flyttes til slutten av maiSeriestarten for kvinner og menn flyttes til slutten av mai. Det skriver fotballforbundet i en artikkel. NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har besluttet å utsette seriestarten ytterligere.


Utvidelse

Med utgangspunktet i myndighetenes utvidelse av perioden for smitteverntiltakene, har Norges Fotballforbund (NFF) i samråd med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner besluttet å skyve seriestarten ut til slutten av mai. En oppstart helgen 23. – 24. mai vil gi mulighet for to runder før landskamper i juni. Blir det før, vil 16. mai kunne være en flott dag å starte på.


Forbehold

Forbehold må tas når det gjelder videre tiltak og restriksjoner fra myndighetene, men målet er å starte opp sesongen med publikum tilstede. Samtidig arbeides det med ulike typer scenarioer for gjennomfører av alle turneringene herunder norgesmesterskapene. Målet er at turneringene skal gjennomføres med normalt antall kamper.