mars 24

Tirsdagskveld. Status Koronavirus i vårt distrikt ..Myndighetene har i ettermiddag forlenget sine tiltak for å begrense spredning av koronavirus i Norge. Her er en ny oversikt over aktuelle tall for spredning av Koronavirus per tirsdag kveld. Vi har valgt ut fire sentrale byområder i vårt distrikt• tallene er i kontinuerlig endringHalden

Mandag ble ytterligere to personer i Halden bekreftet smittet av koronaviruset Covid-19. Dermed er åtte haldensere smittet opplyser kommunen.


Aktuell link

Fredrikstad

– I Fredrikstad har vi så langt hatt 36 bekreftede smittetilfeller med koronavirus. Noen er allerede friskmeldt opplyser kommunen i en oversikt.


Aktuell linkSarpsborg

I Sarpsborg er 23 personer smittet i følge kommunens nettsider. Siste oppdatering foretatt den 23. mars


Aktuell linkMoss

20 personer er bekreftet smittet av koronavirus i Moss


Sykehuset Østfold

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 15
Herav antall pasienter som ligger på intensiv: 5

•Antall medarbeidere i karantene: 259
•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 12


Norge

Her er de siste tallene fra Folkehelseinstituttet per tirsdag kveld:


•Totalt 2 566 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Av disse er 196 av de smittede rapportert det siste døgnet.


Hovedpunkter fra dagsrapporten

•Det er varslet om 10 dødsfall til Folkehelseinstituttet per 24.03.2020. Gjennomsnittsalderen for de døde er 87 år.

•Gjennomsnittsalder for de smittede er 47.1 år, 46 prosent er kvinner og 54 prosent er menn.


•1 279 personer har blitt smittet i Norge, 996 har blitt smittet utenlands og for 291 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 643 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 597 har ikke kjent smittevei, 39 er under avklaring.


•I Norge er det rapportert 70 608 testet for koronavirus (SARS-CoV2) 212 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19. Antall innlagte per dag er økende.


•Det er totalt 62 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2, av disse er 51 inneliggende (tall fra Norsk intensivregister). Gjennomsnittsalderen for de som er innlagt på intensiv er 59 år. Av disse er 76 % menn.