mars 25

Sju sjåfører i samme transportfirma­ anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene


Statens vegvesen har anmeldt sju førere i et transportfirma i Follo for til sammen 200 brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Firmaet er også anmeldt opplyser veivesenet i en artikkel:


200

-Våre kontroller har avdekket rundt 200 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene i dette firmaet. Det tyder på at arbeidet er dårlig organisert og at det ikke eksisterer gode nok rutiner for å unngå at slike brudd forekommer. Derfor er både førerne og firmaet anmeldt, sier kontorsjef i Statens vegvesen Øyvind Grotterød. Regelbruddene skjedde i første halvdel av fjoråret. Anmeldelsen ble levert i vinter.Krever tålmodighet og fagkunnskap

I mai i fjor ba Statens vegvesen transportfirmaet om å utlevere dokumentasjon for gjennomført kjøring for en gitt tidsperiode. Vegvesenets kontrollører avdekket bruddene ved å gå igjennom denne dokumentasjonen i løpet av sommeren og høsten.
Dette er en jobb som krever både tålmodighet og god fagkunnskap. Det dreier seg om mye dokumentasjon som skal gjennomgås og sammenstilles. Kontrollørene våre ser blant annet på timelister og sjåførkort som har dokumentert kjøring, sier Grotterød.


Juks med sjåførkort

Kontrollene avdekket blant annet at fire sjåfører hadde kjørt med en annen sjåførs sjåførkort og at tre hadde kjørt helt uten sjåførkort. Sjåførkortet er et personlig smartkort som registrerer kjøre- og hviletid.


Det er ikke lov å jukse med bruk av sjåførkort. Her er reglene strenge. Derfor er alle disse sjåførene anmeldt. En sjåfør er anmeldt for å ikke ha gyldig førerrett i Norge, sier Grotterød.


Trafikksikkerhet, konkurransevilkår og arbeidsforhold


Gjennom internasjonale avtaler er Statens vegvesen pålagt å gjennomføre et betydelig antall foretakskontroller hvert år. Disse foretas både langs veg og i transportforetak.


Det er tre grunner til at dette er en prioritert oppgave for oss. Den første er trafikksikkerhet. Ingen av oss vil møte en tungbil langs vegen med en uopplagt sjåfør bak rattet. I tillegg handler dette om at transportfirmaer skal ha like konkurransevilkår og at sjåførene skal ha gode arbeidsforhold, sier Grotterød.