mars 26

Torsdagskveld! Status Koronavirus. Her er aktuelle tall..

Er torsdagskveld, og nærmer seg helg. Her har vi oppdatert aktuelle tall for spredning av korunavirus. Vi gjør oppmerksom på at tall for oppgitte smittede kan ha en stor feilprosent i den grad at mange ikke blir testet.


Her er de aktuelle tallene akkurat nå.,


Halden

Antall tester utført av Halden kommune:
183 tester


Påviste smitte-tilfeller i Halden:
Totalt: 12


Gjennomsnittsalder for smittede i Halden: 54 år


Fredrikstad

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 26. mars har vi totalt 40 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


Sarpsborg

28 personer påvist med smitte.


Moss

Per kl. 13.00 i dag er 29 personer som er bekreftet smittet av koronavirus i MossSykehuset Østfold oppgir disse tallene


•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 21

•Herav antall pasienter som ligger på intensiv: 7

•Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 219

•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 13


Norge

Totalt 3156 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.


Hovedpunkter fra dagsrapporten


•Det er varslet om 14 dødsfall til Folkehelseinstituttet Gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år.

•Gjennomsnittsalder for de smittede er 47 år, 48 prosent er kvinner og 52 prosent er menn.

•1505 personer har blitt smittet i Norge, 1079 personer har blitt smittet utenlands og for 572 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 735 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 691 har ikke kjent smittevei, 79 er under avklaring.


•I Norge er det rapportert 73 892 personer testet for koronavirus. Om lag 4 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus.


•266 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 . Antall innlagte per dag er økende.


•Det er totalt 93 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2, av disse er 68 personer fortsatt innlagt (tall fra Norsk intensivregister).


•Gjennomsnittsalderen for de som er innlagt på intensiv er 59 år, av disse er 75 prosent menn.AKTUELLE TALL | VERDEN