mars 28

Sykehuset Østfold: Sikrer kritisk viktig opplæringFlere hundre medarbeidere i Sykehuset Østfold har allerede fått opplæring på få dager, og de neste dagene fortsetter undervisningen i riktig bruk av smittevernutstyr og annen viktig kompetanse med full styrke.


– Aldri før har vi gjennomført så mye opplæring på kort tid, sier fag- og kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset.Opplæringen av medarbeidere i riktig bruk av smittevern pågår for fullt beskriver sykehuset på sine nettsider:Endret

Utfordringer knyttet til Covid-19 innebærer en endret arbeidspraksis for mange medarbeidere. Sykehuset Østfold må derfor sikre at medarbeidere får kritisk viktig kompetanse, og har i en egen opplæringsplan lagt inn hva medarbeiderne må kunne.


-Det er travle dager, dette er en veldig stor jobb, sier Meisingset. Hensikten med opplæringen er å øke kunnskap i forhold til basale smittevernsrutiner og ferdigheter i å ivareta egen beskyttelse når en behandler pasienter med koronavirussmitte.


E-læring og praktisk undervisning

Alle medarbeidere og studenter med pasientkontakt må gjennomføre obligatorisk e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernsrutiner og isolering, se film om smittevern og påkledning og avkledning ved påvist Covid-19, samt film om gjenbruk av åndedrettsvern. I tillegg er det startet med undervisning i riktig bruk av smittevernutstyr, som er obligatorisk for alle medarbeidere og studenter med pasientkontakt.Hans Petter Skott Hansen og Richard Monroe Olsen fra fag- og kompetanseavdelingen, gjennomfører i samarbeid med smittevernavdelingen opplæring av smittevernskontakter, fagutviklingsrådgivere og andre ressurspersoner. Undervisningen på simuleringsssenteret på Kalnes startet 17. mars, og til nå er det gjennomført undervisning for over 200 medarbeidere i sykehuset.Opplæringen foregår i små grupper med korte økter, der deltakerne lærer av- og påkledning og riktig bruk av smittevernutstyr.
Strekker oss langt

Det er vanligvis fullt opp med undervisning året rundt, men nå er alt bortsett fra helt nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak knyttet til koronavirusepidemien, satt på vent.


Jeg må si at fag- og kompetanseavdelingen strekker seg langt for å få gjennomført etter planen. Det er viktig å presisere at det er en hårete opplæringsplan og vi har marginale ressurser. Vi har måttet frigitt to sentrale ressurser til andre presserende oppgaver, og for tiden gjennomføres undervisningen av to hardtarbeidende medarbeidere i fag- og kompetanseavdelingen. Det er sårbart, og vi krysser fingrer og tær for at de holder seg friske fremover, sier Meisingset.Hun er stolt over medarbeidernes innsats i den tøffe tiden, og synes det er en fordel at fag- og kompetanseavdelingen i SØ har et helhetlig ansvar for utdanning og kompetanse.——Aktuell link | mer om tema | foto via SØ