mars 29

God søndag! Status iøstfold: MC-ulykke. Jaktet tyver. Koronavirus

God søndag! Våkner opp til sol og blå himmel – kan bli en fin dag. Prognosene for dagen tyder på fint tur-vær og muligens anledning for en søndagstur. ( husk avstand )


status iøstfold

Få meldinger fra politiet i Øst tyder på en ganske rolig natt til søndag. Tiltak i forbindelse med koronavirus – har lagt det meste av sosialt uteliv dødt inntil videre. Minner om myndigheters henstilling til ikke å samles i store grupper, og å holde avstand.


Jaktet på tyver
Svinndal
Kl 18.47
I forbindelse med grovt tyveri av verktøy, jakter politiet på to mannspersoner som har løpt fra Svinndalveien. Den ene er mørkkledd, den andre skal ha en rød overdel. mennene er trolig utenlandske. Begge de mistenkte etterhvert pågrepet ved hjelp av gode vitneobservasjoner fra lokalbefolkning, godt politiarbeid, og ikke minst ved hjelp av politihunder og helikopter.MC-ulykke
Askim
Kl 18.17
Melding om trafikkulykke med MC, singelulykke. Nødetater på vei. En person skadet, blir kjørt med ambulanse til sykehuset Kalnes. Personen er bevisst. Mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.Koronavirus


Fredrikstad

Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 29. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.Sarpsborg

Det er totalt 30 personer i Sarpsborg som har fått påvist smitte. Av disse er 16 personer smittet av nærkontakt som også har fått påvist smitte, 7 personer er smittet i utlandet mens resten har ukjent smitteårsak. ( lørdag )


Halden

De siste oppgitte tallene fra Halden kommune oppgir: ( torsdag )

•Antall tester utført av Halden kommune: 183
•Påviste smitte-tilfeller i Halden: Totalt: 14
•Gjennomsnittsalder for smittede i Halden: 55 år


Moss

I går fikk fire personer hjemmehørende i Moss påvist koronavirus, slik at det totale antallet tilfeller nå er 44 opplyser Moss kommune. De fire de nye korona-positive er i aldersgruppen fra midten av tjueårene til midten av femtiårene. Det er tatt 16 nye prøver det siste døgnet. I tillegg venter vi svar på 31 prøver fra tidligere. Totalt ventes det svar på 47 prøver.


Ytterligere en ansatt ved Orkerød sykehjem er smittet. Det er i dag totalt fire ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus ved Orkerød. Tre av fire avdelinger er berørt som følge av dette. Ti beboere er satt i karantene. Antall ansatte i karantene var pr. 28.mars, 36. Vi jobber nå med å kartlegge antall nye ansatte som eventuelt tas ut i karantene.
Sykehuset Østfold


Søndag Kl 10.15

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 21
•Herav antall pasienter som ligger på intensiv: 6Antall døde pasienter med covid-19: 1
•Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 146
•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 14


Norge

Hovedpunkter fra rapporten søndag Kl 13.00


•Det er meldt totalt 4102 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).


•Det er 317* pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19

•Det er totalt 139 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 94 inneliggende.


•Gjennomsnittsalderen for de 139 bekreftede pasientene er 60 år og 76 % er menn.

•Aldersfordelingen på de bekreftede pasientene som trenger intensivbehandling er: 0-39 år: 11; 40-59 år: 53; 60-79 år eller eldre: 68; 80 år eller eldre: 7


•Det er totalt 22 dødsfall varslet til FHI Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (min 62 – max 95)

•Totalt 85 136 personer er rapportert testet for covid-19. I gjennomsnitt har rundt 4% testet positivt gjennom utbruddet så langt.