mars 30

God mandag! Status iøstfold: Koronavirus. Promille. Trafikkuhell. Brann..God mandag! Våknet opp til lettere overskya vær og 3-4 grader. Vi er i innspurten av mars-måned og opplever spesielle tider med spredning av Koronavirus. Under finner du dagens tall fra Folkehelseinstituttet og sykehuset Østfold. I Norge er det varslet om 5 nye korona-dødsfall siste døgn.
status iøstfold

Politi og nødetater følger opp uhell, og bidrar til ro og orden i vårt distrikt. Her er noe av det som har skjedd det siste døgnet


Promille
Sarpsborg
Kl 08.50
Etter tips fra en annen trafikant om vinglete kjøring på E6, oppsøkte patruljen bileier på bopel. Bileier, mann i 50 årene, fremstod som beruset og erkjente at han hadde vært ute og kjørt. Hadde heller ikke gyldig førerkort. Sak opprettet.


Trafikkuhell
Moss
Kl 11.42
Fv 118 over E6 ved Årvollkrysset. Trafikkuhell mellom to biler. Trolig ingen personskader. Nødetatene er på stedet, trafikken flyter greit forbi. Bilberging er bestilt.Brann i søppelkasser
Moss
Kl 03.46
Brann i søppelkasser ved et borettslag. Slukket av brannvesenet. En bil parkert på stedet er brannskadet. Ikke personskadeKorona


Sykehuset Østfold

Oppdatert mandag Kl 08.45

•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 19
•Herav antall pasienter som ligger på intensiv: 7
•Antall døde pasienter med covid-19: 1
•Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 135
•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 14


Norge

Oppdatert mandag Kl 13.00


Totalt 4 226 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten. Hovedpunkter fra rapporten:

•Det er meldt totalt 4 226 personer med påvist covid-19

•Det er totalt 26 dødsfall varslet til FHI

•Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år | fra 62 til 95 år.


•Totalt 87 191 personer er rapportert testet for covid-19. Om lag 4 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.

•Det er totalt 153 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 104 er fortsatt innlagt.


•Gjennomsnittsalderen for de 153 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-39 år: 12 personer; 40-59 år: 57 personer; 60-79 år: 77 personer; 80 år eller eldre: 7 personer.