mars 30

-Kollektivtrafikken kan stoppe oppDe fylkeskommunale kollektivtransportselselskapene er i en kritisk fase. Myndighetenes viktige smitteverntiltak har ført til at billettinntektene er redusert med opp mot 200 millioner kroner per uke opplyser Kollektivtrafikkforeningen i en melding:


Tapene er så store at selskapene snart må ta kraftige grep for å sikre forsvarlig drift.


– Hvis ikke Stortinget vedtar en krisepakke for kollektivbransjen denne uka, kan det det allerede rett over påske bli nødvendig med svært store kutt i tilbudet, sier daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen Olov Grøtting.


Hun sier at kollektivselskapene er forpliktet til å drive forsvarlig, og ikke gå på store tap som eierne må dekke inn. Derfor må selskapenes styrer nå dra i bremsen.


– Vi hadde nok håpet at Regjeringen hadde inkludert de fylkeskommunale kollektivselskapene i krisepakkene tidligere, men på den andre siden har vi jo klart oss så langt. Men nå er det altså ikke mer å hente. Selskapene er avhengig av mer kapital for å opprettholde et godt tilbud, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon Stordrange.
De to håper i det lengste at Stortinget vil komme med garantier til kollektivselskapene i dagene før påske, men sier de ikke kan la være å planlegge for brutale kutt.


– Taper 200 millioner i uka

– Myndighetene har definert kollektivtrafikk som en kritisk samfunnsfunksjon, sier Stordrange. Kollektivtrafikken har gått tilnærmet som normalt under hele krisen, blant annet for å få helsepersonell på jobb og for at det ikke skal være så trangt på buss og bane at det øker smitterisikoen.


– Også i tida framover er det svært viktig at kollektivtrafikken opprettholdes, sier de to. Den er nå til for dem som har samfunnskritiske eller svært viktige oppgaver og som må reise for å utføre sine oppdrag. I dag gjelder ikke det bare sykehus, brann og redning. Nå er det også helt avgjørende at de som jobber i matbutikken, på apoteket, eller jobber som renholdere på sykehus, eldrehjem, tog og buss kommer seg til og fra jobb.


– Kollektivselskapene taper nå i underkant av 200 millioner kroner i uken. Billettinntektene utgjør opp mot 50 prosent av kollektivselskapene inntekter. Når de uteblir, går man rett og slett tom for penger. Uten statlige garantier, blir det umulig å opprettholde tilbudet, sier Grøtting og fortsetter.


– For kollektivreisende er det katastrofalt om kollektivtilbudet faller sammen. Svært mange har ikke mulighet til å bruke privatbil, og de vil miste muligheten til å reise til og fra jobb. Dette har umiddelbare konsekvenser for samfunnet og for den enkelte.


– Når denne krisen er over skal vi også evne å bygge opp igjen kollektivtilbudet slik det var tidligere. Da må vi ha et næringsliv, busselskaper og andre som er klar til å ta fatt på oppgavene. Vi kan ikke risikere at de går konkurs og blir satt ut av spill i løpet av denne krisen, avslutter Stordrange.Ruter taper enorme summer i Oslo og Viken

De fylkeskommunale transportselskapene har årlig om lag 600 millioner kollektivreiser. Ruter som dekker Oslo og deler av Viken er det klart største selskapet, og er i en dramatisk situasjon på grunn av inntektstap.


I befolkningstette områder som Oslo bidrar inntekter fra salg av billetter og periodekort til å dekke en vesentlig del av kostnadene ved kollektivdrift. Hos Ruter dekker salg av billetter og periodekort bortimot 50 prosent av kostnadene, og disse inntektene uteblir nesten fullstendig i dagens situasjon. Det er også svært vanskelig å kutte kostnadene i vesentlig grad selv om produksjonen justeres noe.
Forutsatt at situasjonen vedvarer med om lag 90 % bortfall av ordinære billettinntekter, ligger intervallet for tap på 330-380 mill. kroner for Ruter per måned. I tillegg kommer bortfall av skoleskyssbilletter i intervallet 15-20 mill. kroner per måned.


——-


Foto via Kollektivtrafikkforeningen / AKT AS Adam Read