mars 30

Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil


Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge – en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske skriver Statistisk sentralbyrå i en artikkel:
Pr 31. desember 2019 var det registrert opp mot 3,4 millioner biler i Norge, 1,8 prosent flere enn i utgangen av 2018, viser nye tall fra statistikken Bilparken. Personbilene utgjorde 83 prosent av alle registrerte biler. Hybridbiler viser en økning på 19,7 prosent i forhold til året før og står for 8,1 prosent av personbilbestanden. Elbiler utgjorde nå 9,3 prosent av personbilparken.


Veksten fortsetter for elbilene

De fleste elbilene er personbiler – over 260 000. Her er økningen på 33,4 prosent fra inngangen av 2019. Det er ikke bare elektriske personbiler det er blitt flere av – nå er det også 199 elektriske busser på norske veier.


Hybridbilene hadde en vekst på 37 300 i fjor, og ved utgangen av året var det registrert litt over 227 000 hybridbiler. Av disse var 226 735 personbiler, 120 varebiler og 218 busser. Bestanden av bensindrevne biler ble i inngangen av 2020 reduser til 1,06 millioner eller en nedgang på 4,3 prosent. Bensindrevne biler utgjør 31,2 prosent av hele bilbestanden i utgangen av 2019.


Dieselbilene holder seg stabilt på 1,8 millioner kjøretøyer totalt, med en liten nedgang i alle kjøretøygrupper bortsett fra varebiler hvor det var en økning på 11 600 biler eller 2,6 prosent i forhold til året før. Dieseldrevne biler utgjør nå 54 prosent av hele bilparken.


Nesten 150 000 nyregistrerte personbiler

I 2019 ble det førstegangsregistrert 146 000 personbiler (inkludert bobiler). Ved regioninndelingen av statistikken blir adressen til eieren av kjøretøyet brukt for å avgjøre hvor det hører hjemme. Leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, gjør at det ikke alltid er samsvar mellom eiers og brukers bosted.
Andelen diesel-, bensin og hybridbiler er større blant de nyregistrerte leasingbilene enn for nye biler eid av privatpersoner. Med disse forbeholdene viser tallene at elbiler var størst på personbilmarkedet i de fleste kommuner utenom Troms og Finnmark.Opp mot 139 000 biler vraket mot pant

Gjennom vrakpantordningen i fjor ble det innlevert 138 855 person- og varebiler, 122 386 personbiler og 16 469 varebiler. Dette er om lag 1 700 flere enn året før. Personbilene er i gjennomsnitt 18,1 år gamle da de tas ut av trafikken, varebilene 15,3 år.


Alder på personbilene som er i drift på veiene hadde i inngangen av 2020 en gjennomsnittsalder på 10,7 år. Varebilbestanden var i gjennomsnitt 8,9 år gamle.


—-


Aktuell link | SSB / foto via Statens vegvesen