mars 31

Advarer mot bål og grilling


Foto via Brannvernforeningen – Det er hyggelig å grille pølser på tur, men dropp det om bakken er tørr og det er stor lyng- og gressbrannfare. Foto: Sarah Ardin/UnsplashAdvarer

Sesongen for gress- og lyngbranner er i gang i lavlandet mange steder i Sør-Norge. Flere kommuner har allerede innført bålforbud, og Brannvernforeningen ber folk som skal nyte påsken med turer i skog og mark, om å droppe bål og grilling.
I lavlandet Østafjells og på Sørlandet har det vært lite nedbør den siste måneden. Dette har ført til at vegetasjonen i skog og mark mange steder i Sør-Norge nå er knusktørr.


I noen områder er brannrisikoen nå så høy at folk på tur i skog og mark må avstå fra bålbrenning og grilling. At en rekke kommuner i Sør-Norge allerede har innført forbud mot å gjøre opp ild utendørs, bekrefter alvoret i situasjonen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.


Fortsatt tørt Østafjells

Ifølge Meteorologisk institutt er det gress- og lyngbrannfare i fylker som Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo. For områdene Østafjells gir ikke værprognosene håp om nedbør av betydning. Her kan det tørre været fortsette, også i påsken.
På grunn av koronakrisen og forbudet mot å reise på hytter utenfor egen hjemkommune, tror Søtorp at mange som bor i lavlandet Østafjells vil nyte påsken med turer i skog og mark.


Turer i friluft er godt for folkehelsen så lenge vi følger smittevernreglene. På samme måte er det viktig at vi har et bevisst forhold til brannrisiko. Det gjelder særlig i områder hvor det nå bare skal en ørliten gnist til før naturen står i lys lue. Her må alle ta et ansvar for å unngå brann og unødvendig bruk av brannvesenets ressurser, påpeker Søtorp.


Trygt å brenne bål nordpå

Det nasjonale bålforbudet gjelder først fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet for bålforbud kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.


Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke medfarer brannfare. Geografisk gjelder det for eksempel store deler av i Nord-Norge, hvor snøen fortsatt ligger meterhøy mange steder.


Selv om det er tillatt å gjøre opp bål, hviler det et stort ansvar på den enkelte for å unngå at det oppstår brann. Brannvernlovgivningen setter strenge krav til aktsomhet når man velger å gjøre opp ild og brudd på aktsomhetskravet kan føre til erstatningsansvar, fremholder Søtorp.