april 01

Sykehuset Østfold: Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke


Kreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. Det skriver sykehuset Østfold i en ny artikkel:


Bekymringsfullt

– Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus» blir nå en utvidet ordning fra
kreftavdelingen på Kalnes, for å skjerme utsatte.
Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold opprettholder normal drift, og åpner også for mer bruk av hjemmesykehus, for å skjerme pasientene for smitte. – Ikke vær redd for å ta kontakt, sier kreftoverlege Andreas Stensvold.


Ekstra belastning

Koronautbruddet fører til ekstra belastninger for kreftpasienter og kronisk syke. Ved kreftavdelingen på Kalnes er det nå klargjort for å ta imot kreftpasienter med koronavirus, og man forbereder seg på å jobbe annerledes så lenge pandemien pågår.

Færre tar kontakt med helsevesenet

Andreas Stensvold er avdelingssjef for kreftavdelingen i Sykehuset Østfold. Stensvold forteller at kreftpasienter er prioriterte, til tross for at sykehuset er i beredskap. Kreftoperasjoner og utredning av kreftpasienter går blant annet som normalt. Avdelingssjefen noterer seg likevel at man på Kalnes har langt færre innlagte på kreftavdelingen enn hva som er vanlig. Han ser med bekymring på utviklingen.-Vi frykter at noen ligger der hjemme og lider i stillhet fremfor å ta kontakt med oss og få tilpasset behandlingen. Terskelen for å kontakte helsevesenet er høyere hos mange pasienter nå, men det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig så vi unngår innleggelse på et senere tidspunkt, sier Stensvold. Han oppfordrer derfor pasientene til å ta kontakt, og forteller at kreftavdelingen for tiden har god kapasitet. I tillegg jobber man på nye måter for å forhindre koronasmitte.Andreas Stensvold er avdelingssjef for kreftavdelingen i Sykehuset Østfold. Avdelingen samarbeider tett med Kreftforeningen og de andre kreftavdelingene i Helse Sør-Øst-regionen under koronautbruddet.


Tett samarbeid med Kreftforeningen

At færre pasienter tar kontakt under koronautbruddet er tendenser man ser også hos de andre kreftavdelingene i Helse Sør-Øst-regionen. Derfor samarbeider alle avdelinger nå tett med Kreftforeningen, der man blant annet jobber fram felles og kvalitetssikret informasjon for denne pasientgruppen. I tillegg vil det komme endringer i behandlingsstrategien for noen av kreftpasientene – for å minske risikoen for komplikasjoner. Stensvold forteller at man på Kalnes bruker mye tid på å informere pasientene om nye råd og rutiner som er kommet på plass i samarbeidet med Kreftforeningen.Mange av disse pasientene har et svekket immunsystem, så det er viktig for oss å gi gode råd. Blant annet informerer vi pasientene om å holde seg mest mulig hjemme, unngå offentlig kommunikasjon, og å helst få noen til å gå på butikken for seg. I tillegg er det svært viktig å følge helsemyndighetenes råd til høyrisikopasienter og å være nøye med håndhygiene, sier Stensvold.
Hjemmesykehus for å skjerme pasientene

For å skjerme utsatte pasienter på best mulig måte åpner kreftavdelingen på Kalnes for mer bruk av «Hjemmesykehus» under koronautbruddet. Ordningen går ut på at pasientene kan følges opp hjemme fremfor å bli innlagt på sykehuset, og retter seg særlig mot pasienter hvor målet er å bli frisk. I forbindelse med hjemmesykehus-ordningen, samarbeider Sykehuset Østfolds kreftleger tett med hjemmesykepleien og sykehjemmene i kommunene.


I «Hjemmesykehus» tar vi også i bruk teknologi i form av telefon- og videokonsultasjoner, som gjør at noen av pasientene våre slipper å møte til time på sykehuset. På den måten utsettes de i minst mulig grad for smitte, samtidig som vi får fulgt pasientene opp på en god måte, sier Stensvold.


Pasientrom på Kalnes

På kreftavdelingen i Sykehuset Østfold er det for tiden få innlagte, og Stensvold er bekymret for at mange ikke tar kontakt med helsevesenet som følge av koronafrykt.

Utfordrende å opprettholde normalt drift


På kreftavdelingen på Kalnes fører koronasituasjonen til omstrukturering i form av flere stengte dører for å hindre uvedkommende i å ta seg inn på avdelingen. I tillegg er det nå tilrettelagt for et eget og skjermet tun for kreftpasienter med koronavirus, samt at lindrende enhet er styrket. Omstillingene skjer i tett samarbeid med medisinsk avdeling.


På kreftavdelingen gjelder også egne besøksrutiner for de sykeste pasientene. Stensvold forteller at man ser seg nødt til å sette begrensninger også her, som følge av koronasituasjonen. Man åpner nå for mer telefonisk kontakt med de pårørende, men avdelingen jobber også for å tilrettelegge for at de sykeste pasientene kan ha én pårørende hos seg på rommet.Hva er den største utfordringen for dere på kreftavdelingen nå?

Den aller største utfordringen er kombinasjonen av at vi legger om driften vår samtidig som vi opprettholder kreftbehandlingen som normalt. Det er svært viktig at vi gjør gode vurderinger i arbeidet vårt med kreftbehandling. Vi vet at det er høyere korona-dødelighet hos syke personer, samtidig som det finnes lite dokumentasjon på dette. Så vi bruker en del tid på å planlegge – og legge opp gode strategier.
Aktuell link | her kan du lese mer | foto via sykehuset Østfold