april 02

Personer med diabetes bør fortsette å gå til legen
Pasienter tror helsetjenesten er overbelastet eller er redde for å bli smittet på legekontorene. Diabetesforbundet oppfordrer alle med diabetes til å møte til planlagte kontroller og til å kontakte lege ved behov.


Marthe Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Hun sier at det er mange som ikke møter opp til de avtalte timene hos fastlegen.
– Fastleger over hele landet opplever at folk avlyser planlagte kontroller. Noen tar heller ikke kontakt ved akutte hendelser, eller de tar kontakt for sent. Det er bekymringsfullt, sier hun i en melding:Mange pasienter tror helsetjenesten er overbelastet eller at man kan bli smittet på legekontorene. Tangen mener at legene har kapasitet og at smittevernsrutiner gjør det trygt å dra til legen.

Generalsekretær Bjørnar Allgot mener det er viktig å møte opp til avtalte timer, eventuelt at avtalene gjennomføres på en annen måte:– Hold fast på avtalene, men gjennomfør gjerne legetimen på telefon eller video. Noen prøver må man møte opp på fastlegekontoret for å ta. Blodtrykksmålinger kan man for eksempel ta på et laboratorie hvor det er færre mennesker. Utsetter alle med diabetes timene sine så kan folk bli sykere på litt lengre sikt, sier Allgot.


Rundt 5000 fastleger tilbyr nå videokonsultasjoner og det er nesten alle fastlegene i Norge.