april 03

4 døde pasienter av Koronavirus melder sykehuset Østfold

Her er en oversikt over hvordan koronaviruset har rammet pasienter på sykehuset Østfold. Fredag Kl 11.45 er status som følger:


•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 23

•Herav antall pasienter som ligger på intensiv: 6

•Antall døde pasienter med covid-19: 4

•Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 153

•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 19


Rekke tiltak

Sykehuset Østfold har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Dersom vi forsinker spredningen mest mulig, vil færre få behov for hjelp samtidig. Da kan vi behandle alle som trenger det skriver sykehuset på sine nettsider.


Koronasmittet pasient 4 døde

Fredag 3. april døde en pasient (eldre) med påvist koronasmitte på Sykehuset Østfold Kalnes. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten.


Koronasmittet pasient 3 døde

Torsdag 2. april døde en pasient (eldre) med påvist koronasmitte på Sykehuset Østfold Kalnes. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten.


Koronasmittet pasient 2 døde

Onsdag 1. april døde en pasient (voksen) på Sykehuset Østfold Kalnes. Etter dødsfallet ble det påvist covid-19. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten.


Koronasmittet pasient 1 døde

Om ettermiddagen Fredag 27. mars døde en pasient (voksen) med påvist koronasmitte på Sykehuset Østfold Kalnes. Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten.Norge | Folkehelseinstituttet per fredag Kl 13.00

Hovedpunkter fra rapporten

•Det er nå meldt om 5 208 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

•Det er totalt 44 dødsfall varslet til FHI. Siste tall oppdatert fra VG er 54 døde


•Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 51 til 102 år), andelen kvinner og menn er lik.

•Totalt 101.986 personer er rapportert testet for covid-19. Om lag 5 prosent av de som er testet, er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.


•Det er totalt 109 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som er innlagt i intensivenhet.