april 03

-Bruk båten med vett i påskenKos deg i båten i påsken, men vær ekstra forsiktig og dra ikke på lange turer. Det er rådet fra Kongelig Norsk Båtforbund og deres samarbeidspartner Tryg Forsikring.


Påsken er starten på sesongen for mange båteiere, og mange vil bruke båt som alternativ til hytta, siden forbudet mot hytteovernatting fortsatt er i kraft.


Sjekk ekstra

– Bruk gjerne ekstra tid på å gå over båten i år, slik at den er i forsvarlig stand, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en melding:– Sørg for at motoren er overhalt og at du kjenner farvannene du skal navigere i. Mange båtskader skyldes motorhavari og feilnavigering, og begge deler er lett å unngå, påpeker Irgens.– Vi forutsetter at båtfolket bruker båten fornuftig og forholder seg til smitteverntiltak. Bruker du båten som hytte, oppfordrer vi deg til ikke å oppholde deg i en annen kommune enn den du har bosted i. Det er viktig at det er kort vei til det helsetilbudet du sogner til, sier rådgiver Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund.


Følg kommunens regler

Hvide Smith oppfordrer også båtbrukere til å sjekke om stedene man vil besøke, har noen anbefalinger eller restriksjoner på fritidsaktiviteter og overnattinger.


– Vi oppfordrer båtfolket til å følge kommunenes regler og undersøke om aktuelle gjestehavner har noen anbefalinger eller restriksjoner, sier han.
Det er også viktig at man ikke drar ut i båt om man ikke føler seg frisk, og at man søker til land om man skulle føle seg uvel.– Bruk hjemmehavn til overnatting, de lange turene kan man utsette til korona-krisen er over. Kort sagt: Bruk båtvett, sier Hvide Smith i KNBF.