april 03

Kokkelærlinger på «hjemmekontor»


For å sikre en god læretid i disse koronatider kan kokkelærlingene nå kombinere hjemmearbeid og undervisning på kjøkken forklarer Viken fylkeskommune i en artikkel:Læretid

For å sikre kvalifisert læretid for kokkelærlingene, har fagopplæringen i Viken fylkeskommune gått sammen med Lærlingekompaniet øst/Opplæringskontoret øst og Norske kokkers landsforening og laget «Lærlingedugnaden restaurant og matfag». Gjennom 10 uker, fra 13. april, kan kokkelærlingene kombinere hjemmearbeid og undervisning på kjøkken.Ukens oppskrifter

‒ Hver uke legger vi ut et ukesoppdrag på en egen Facebookside. Uken starter med en liten videoforelesning mandag morgen, der både kjente og litt mindre kjente kokker introduserer ukens tema, forteller Trond Pettersen, enhetsleder for Oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor i Seksjon fag- og yrkesopplæring.Han forteller videre at lærlingene får tilsendt et lite oppskriftshefte på e-post hver uke, og at lærlingene også får tilbud om å komme på ett av to kjøkken i Sarpsborg en dag hver.Praksisundervisning på kjøkken – og hjemmetrening

‒ Vi har plass til 16 lærlinger hver dag, mandag til torsdag, fordelt på de to kjøkkenene, som lærlingene selv kan melde seg på til. Og vi følger selvsagt alle smittevernregler, presiserer Pettersen.Han sier at det ikke er obligatorisk å delta i kjøkkenet, og at lærlingene uansett følger opp de ulike ukestemaene og lager de ulike rettene de har fått tilsendt oppskrifter på. Lærlingene skal trene hjemme, og de skal skrive logg for hver uke.‒ Og så ønsker vi oss gjerne bilder fra hjemmekjøkkenet, i tillegg til erfaringer de gjør seg og tips de kan dele med de andre på Facebookgruppen. Sånn håper vi å få en levende gruppe som tilfører både kunnskap og inspirasjon, sier Per Espen Thorgersen, rådgiver i enhet for oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor i Viken fylkeskommune. Han er fagansvarlig for opplegget. Thorgersen lokker også med «live» quiz hver fredag. Med premiering.


Frivillig og gratis fagpåfyll


‒ Opplegget er helt frivillig, men dette 10-ukersprogrammet kan bidra til å redusere tillegget man ellers må ha i læretiden som følge av koronastengte lærebedrifter. Forhåpentligvis kan mange av lærlingene som deltar gå opp til fagprøven til planlagt tid.


Thorgersen understreker at det er gratis å være med, men at lærlingene må komme seg til og fra kjøkkenet på egenhånd. Han oppfordrer også lærlingene som vil delta til å komme med forslag til temaer for de ti ukene.


‒ Det kan være temaer en eller flere lærlinger ennå ikke har fått gått gjennom på læreplassen, eller kanskje det er noe de ønsker å lære mer om eller å repetere og trene på.


Finner gode løsninger

‒ Jeg er veldig glad for at Viken fylkeskommune har fagenheter som tenker utenfor «boksen» og finner gode løsninger i den tiden vi er inne i. Denne korona-krisen kommer svært ubeleilig for unge mennesker som er i et utdanningsløp, og det er flott at vi kan finne løsninger som kan gjøre ulempene så små og forsinkelsene så korte som mulig, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.
—-Aktuell link | Viken fylkeskommune | foto via Viken