april 03

Ny sjef for Kripos


Kristin Kvigne blir ny sjef for Kripos. Kvigne er i dag avdelingsdirektør for politifagavdelingen i POD. Ketil Haukaas som leder Kripos i dag blir assisterende Kripos-sjef opplyser Politidirektoratet i en melding:Bred erfaring

– Jeg er svært glad for at Kristin har sagt ja til denne utfordringen. Kristin har lang og bred ledererfaring fra etaten. Hun har tidligere vært sjef for PU og har fungert som assisterende politidirektør i et halvt år.


Kvigne har dessuten internasjonal erfaring fra Interpol, og som leder for politifagavdelingen i POD har Kristin fulgt Kripos tett. Samtidig vil jeg takke Ketil for solid innsats og gode resultater i de årene han har vært Kripos-sjef, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.


Kristin Kvigne vil bruke de neste månedene på å avslutte arbeidet som leder for politifagavdelingen i Politidirektoratet og begynner som sjef Kripos 1. juni i år.– Jeg er stolt og glad for denne muligheten og gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med gode medarbeidere i Kripos, sier Kristin Kvigne. Hun legger til at hun ser fram til å være med på utviklingen av et viktig særorgan – særlig i denne endringstiden i politiet, og takker samtidig for flotte år i POD.Stillingen som avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet lyses ut i løpet av kort tid.