april 03

Økonomisk koronakonsekvens i Vikenidretten – 125 millionerEn fjerdedel av idrettslagene i Viken har rapportert sine tap på grunn av avlyste arrangementer og nedgang i aktivitet. Det er idrettslagene i Viken som har rapportert størst tap. Hver tredje krone som er tapt er tapt i Vikenidretten opplyser Idrettsforbundet i en melding:


Den 12. mars ble det nedlagt forbud for alle idrettsarrangementer. Forbudet gjelder tils videre frem til den 13. april. Idrettsforbundet bad regjeringen om strakstiltak for å hjelpe idrettslag i en vanskelig økonomisk situasjon. Svaret fra regjeringen kom den 18. mars. Idretten og frivilligheten skal få dele på 600 millioner, etter søknader til Lotteritilsynet.


Første rapport ferdig – mange idrettslag har ikke rapportert enda


Nå er første rapport fra Idrettsforbundet ferdig, og den viser at idrettslagene i Viken til nå har tap svimlende 125 millioner. Det er 371 idrettslag som har besvart Idrettsforbundets relativt omfattende rapportering.


– Vi har i en egen undersøkelse vist at hvert fjerde idrettslag i Viken kan få likviditetsproblemer om kort tid. Det tilsier at vi nok vil få noen flere svar de neste dagene, sier Roar Bogerud.


Viken idrettskrets har i en egen undersøkelse fått over 500 svar og i den sier 167 idrettslag at de enten har eller vil få likviditetsproblemer de neste to månedene.


– Dette viser dels at idretten har mye aktivitet, og at den ikke er en ubetydelig del av norsk økonomi. Bare i Drammen kommune har en registrert tap på over 23 millioner.


Over 100 idrettslag har permittert

Tidligere undersøkelsen viser også at over 150 idrettslag i Viken har permittert en eller flere ansatte. Det er hvert femte idrettslag i undersøkelsen.
– Vi antar at det rører seg om flere hundre ansatte, bekrefter Roar Bogerud.


Idrettskretsen følger opp idrettslagene som ikke rapportert

Det er over tusen idrettslag i Viken som ikke rapportert. Idrettskretsen vil nå bruke de neste dagene på å gå igjennom rapporten og ta kontakt med de idrettslag som ikke rapportert.– Det er sannsynligvis de som har størst tap som vært skikkelig på hugget nå. Vi ser av rapporten at det også er noen idrettslag som rapporterer at du fått lavere kostnader på grunn av situasjonen. Det vil administrasjonen i kretsen gjennomgå for å kvalitetssikre tallene ytterligere, avslutter Roar Bogerud.