april 04

Status Koronavirus – lørdag ettermiddag..


Lørdagsettermiddag. Her er dagens oversikt over personer rammet direkte av Koronavirus.Sykehuset Østfold


•Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 20

•Herav antall pasienter som ligger på intensiv: 6

•Antall døde pasienter med covid-19: 4

•Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 162

•Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 20


Norge | Folkehelseinstituttet

Totalt 5510 personer er smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Den daglige rapporten fra Folkehelseinstituttet gir et situasjonsbilde for koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge.


Dagsrapporten er basert på data fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), mikrobiologiske laboratorier, Norsk intensivregister og Sykdomspulsen.


•Dagens rapport er generert 4.04.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.


Hovedpunkter fra rapporten

Det er nå meldt om 5 510 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Forskjellen mellom dagens tall for meldte tilfeller og gårsdagens tall er noe høyere enn tidligere. Dette skyldes at noen av de tidligere smittede kun har vært varslet til FHI, men ikke meldt til MSIS. Antall smittede er nå oppdatert bakover i tid.


•Det er totalt 50 dødsfall varslet til FHI. VG oppgir 62 døde i sin senere ettermiddagsoversikt. I verden er avisens tall på døde 60 800.


Her kan du selv sjekke kontinuerlig dekning for verden | aktuell link


•Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 51 til 104 år), og 52 prosent er menn.

•Totalt 105 865 personer er rapportert testet for covid-19 per 3. april 2020 kl. 15.00. Om lag 5 prosent av de som er testet, er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.


•De siste dagene har andel positive prøver hatt en nedadgående trend.


•Det er totalt 163 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet.Fredrikstad kommune

Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 4. april har vi dermed totalt 57 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


Sarpsborg kommune

oppdatert fredag


Det er totalt 42 personer i Sarpsborg som har fått påvist smitte. Av disse er 20 personer smittet av nærkontakt som også har fått påvist smitte, 11 personer er smittet i utlandet mens resten har ukjent smitteårsak.

Det er nå 6 personer fra Sarpsborg som er lagt inn på sykehus med korona-smitte. 1 person er bekreftet død som følge av korona-viruset.


Halden kommune


Oppdatert fredagAntall tester utført av Halden kommune:
256

Påviste smitte-tilfeller i Halden:
Totalt: 23

Gjennomsnittsalder for smittede i Halden: 57 år
Døde: 1Moss


Oppdatering 4. april: Per kl. 07.00 er det 71 personer som er bekreftet smittet av koronavirus i Moss