april 05

-Det blir en annerledes russefeiring i år


Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, inviterte denne uken russen, politiet og helsefaglig kompetanse til et dialogmøte om årets russefeiring. –

Ikke mulig

-Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre russefeiringen som planlagt i år. Men jeg vil oppfordre russen til å bruke kreativiteten for å finne måter å markere på, som er innenfor helsemyndighetenes retningslinjer, sier Jacobsen via fylkeskommunens nettsider:

Koronaepidemien har gjort at regjeringen og helsemyndighetene har innført strenge restriksjoner på sosialt samvær for å hindre smittespredning. Derfor blir det ingen vanlig russefeiring i år.
-Jeg har stor forståelse for at russen er skuffet over dette. Derfor er jeg så imponert over ansvaret og dugnadsånden som russen viser, og jeg vil rette en stor takk til dere alle.
-Samtidig unner jeg også årets russ en opplevelse av russetid, så jeg vil oppfordre russen til å bruke kreativiteten for å finne måter å markere avslutningen på 13 års skolegang, som samtidig er innenfor helsemyndighetenes retningslinjer, sier Jacobsen.


Spørsmål

I forkant av dialogmøtet kunne russen sende inn spørsmål til ledelsen i fylkeskommunen, politiet og helsesykepleier. Russen ville bl.a. vite om det er mulig å utsette russetiden. Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Solveig Olsen, tror ikke det er en hensiktsmessig løsning. Solveig Helene OlsenTil høsten kommer mange av dere til å studere eller jobbe. Samtidig er det sannsynlig at mange av restriksjonene som er i dag blir videreført også til over sommeren. Så i likhet med fylkesråden, vil jeg oppfordre russen til å være kreative og komme med forslag til hvordan russetiden kan markeres. Vi kommer til å vurdere alle forslag som kommer inn, sier Olsen.Trolig ingen lemping på restriksjoner

Flere av spørsmålene fra russen dreide seg om hvor grensene for helsemyndighetenes restriksjoner går og om noe av russefeiring likevel kan gjennomføres.
-Vi vet ikke om enkelte av restriksjonene til helsemyndighetene vil bli lempet på senere, men det er lite sannsynlig at myndighetene vil lempe på restriksjoner knyttet folkeansamlinger og å holde fysisk avstand – spesielt når vi forventer en pandemi-topp i Norge midt i russetiden. Så jeg tror vi må innse at vi må finne andre måter å markere russetiden på i år, sier helsesykepleier Mone Jellum Skjønberg.


Hun får støtte av politiet.

-Jeg tror heller ikke at de nevnte restriksjonene vil blir lempet på, så jeg tror dessverre vi må innse at russefeiringen må markeres annerledes i år. Men det er viktig at hele befolkningen, også russen, til enhver tid følger retningslinjene til helsemyndighetene og holder seg oppdatert på endringer, som kan skje over natten. Regjerningen legger neste uke frem en ny oppdatering av tiltak som skal gjelde fra etter 13. april, sier Bjørn Erik Øvrum fra politiet.—-

Aktuell link | Viken fylkeskommune