april 05

Fra vanlig sengepost til akuttmottak


På bildet – Mona Christine Røyem, Lene Christin Nilsen og Jetmund Ringstad. Foto via sykehuset Østfold


Omstilling

På få dager fikk medarbeiderne på døgnområde 2 infeksjonsmedisin store omstillinger i arbeidshverdagen, – og ble de første som møtte koronapasientene i Sykehuset Østfold. Det forklarer sykehuset på sine nettsider:– For en bragd. Ord blir fattige, men vi kunne ikke blitt mer stolte enn det vi er nå – av dere alle sammen. Fortsett å gjøre det dere gjør, og ta vare på fellesskapet og hverandre.Disse ordene sendte seksjonsleder Mona Christine Røyem takknemlig ut til medarbeiderne sine i infeksjonsmedisin etter at hverdagen ble alt annet enn normalt på sengeposten. I løpet av ti hektiske dager ble døgnområdet på Kalnes omgjort fra en vanlig sengepost til akuttmottak, observasjonspost og mini-overvåkningsavdeling. Nettopp fordi det er hit pasienter med mistanke eller påvist Covid-19 smitte sendes.


Strak arm

Over disse dagene har medarbeiderne tatt alle utfordringer på strak arm, stilt opp, jobbet ekstra og overtid, og samtidig også tatt vare på hverandre. Vi ler av hverandre i gule drakter med de heldekkende hettene, og rutinene sitter mer og mer. Mottak av pasienter går nå som en drøm sammenliknet med de første dagene da alt var nytt og skummelt. Flere av dere har kjent litt både på smittefrykten og usikkerheten rundt alt det nye, og noe annet hadde vært veldig rart, sier Røyem.


Krevende og skummelt


Assisterende seksjonsleder Lene Christin Nilsen er ikke i tvil om at endringen i arbeidshverdagen på infeksjonsmedisinsk sengepost for en del opplevdes både skremmende og stressende.Medarbeiderne har tatt utfordringen og vært veldig på tilbudssiden. Mange engasjerte har virkelig stått på. Det er god stemning nå, men for et par uker siden var det litt oppstandelse. Det kom så brått, vi fikk det rett i fjeset alle sammen, og vi var nok ikke så forberedt som vi skulle ønske, sier Nilsen.Veien blir litt til når vi går, takket være stor laginnsats og deling av er erfaring. Smittevern har vært innom oss daglig, har hatt samtaler og fulgt opp hver enkelt medarbeider.


—-


Her kan du lese hele saken | sykehuset Østfold | Aktuell link