april 05

Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser kan transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov. Rygge..
Fra 3. april kunne Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov. Det skriver Helse Nord i en artikkel:
Redningshelikoptrene skal ikke dedikeres til å bli hovedtransportører av covid-19-pasienter, men bidra som den etablerte ressursen de er. Forsvaret har gått til anskaffelse av fem EpiShuttle-kuvøser, og har etablert fasiliteter for vasking og dekontaminering. Det er også anskaffet dekontamineringsutstyr som også er godkjent for bruk i helikopteret.


Rygge

På denne måten er basene i Bodø, Banak, Ørland, Sola og Rygge alle rustet og klare til å bidra med også denne typen pasienttransport.
God beredskap

Det er stilt spørsmål om hvorvidt 330-skvadronen må spares til søk- og redningsoppdrag, men i et brev sendt til departement, helseforetak, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Luftambulansetjenesten skriver 330-skvadronen at de har god beredskap på alle baser, og at de nå har fått et nytt verktøy som gjør at de kan bistå samfunnet med trygg transport av covid-19-pasienter.


330-skvadronen skriver at de anser kapasiteten som operatør til å transportere covid-19-smittede, med behov for avansert behandling, som et viktig bidrag til samfunnet.Videre understrekes det at alle 330-skvadronens avdelinger skal fly luftambulanse som tidligere, og beredskap for alle oppdrag vil bli vurdert som før, i samråd med Hovedredningssentralene.


—-


Aktuell link | Helse Nord