april 06

Øst politidistrikt: Vi må fortsette dugnaden.Politiet og HV kontrollerer biler på vei inn i Norge på gamle Svinesund. Foto Øystein Stavdal Paulsen / Øst politidistrikt


Blir lei?

Før påsken tar til er politimester Ida Melbo Øystese bekymret for at mange begynner å bli lei smitteverntiltakene, og kommer til å gjøre som før: Reise på handletur til Sverige, delta i festligheter og sammenkomster.


Krisen er på ingen måte over. Vi har ennå ikke sett smittetoppen, og det er fortsatt svært viktig at alle fortsetter å bidra i dugnaden for å unngå smittespredning. Jo raskere vi får kontroll på smittesituasjonen, jo færre mennesker vil dø, og jo raskere får vi tilbake hverdagen, sier hun i en melding:


Styrket tilstedeværelse


Blant politiets oppgaver i krisen er å håndheve smittevernreglene. Det gjøres blant annet gjennom styrket tilstedeværelse på grensen, både på Oslo lufthavn, på grensen mot Sverige – og til sjøs. I påsken vil politiet være synlige og tilgjengelige, for å gi råd og veiledning om hva som er lov og ikke.


Forelegg og bøter

Selv om vi fokuserer på veiledning, ønsker jeg å sende et klart budskap om at politiet vil reagere på åpenbare brudd på karantenebestemmelser og smittevernregler. Vi vil gå til anmeldelser, og vi vil utstede forelegg og gi bøter. Det har vi også gjort de siste dagene, opplyser politimester Øystese.
Usikker på reglene som gjelder?


Kontroll på grensen

Skjærtorsdag planlegger politiet å kontrollere all utgående trafikk ved grenseovergangene mot Sverige. Hensikten er å informere grundig om karantenebestemmelser, slik at det ikke skal være tvil om reglene.I forlengelsen av dette kommer vi til å ha kontroll på hvem som passerer inn i Norge, slik at vi kan reagere dersom vi senere treffer påtreffer de samme personene i for eksempel Halden by, forteller politimesteren.


God dugnadsånd

Politiet opplever at dugnadsånden til folk flest er sterk.


Det håper vi fortsetter. Utfordringen er at trusselen vi står overfor er usynlig. Ingen vet hvem som tar viruset med seg inn i landet. Derfor må vi følge rådene om å holde oss mest mulig hjemme, avslutter Ida Melbo Øystese.