april 07

Åpner Norge gradvis! Dette er planen– Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet, og regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta. Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.I tillegg vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.I løpet av april

– Vårt mål er fortsatt å slå ned koronaviruset. Nå ser vi at tiltakene begynner å virke. Jeg vil rette en stor takk til alle som har gjort en stor innsats ved å holde seg hjemme, holde avstand og hindre smittespredning. Takket være denne innsatsen kan vi gradvis endre på tiltakene, sier statsminister Erna Solberg.


Regjeringen vil gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO fra 27. april.


Det blir nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.Regjeringen vil gi føringer som gjør at tiltakene blir mest mulig like over hele landet. Disse kravene skal fastsettes i forskrift.


Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole.


Flere norske festivalar og idrettsarrangement blir avlyst inntil videre


Tiltakene mot koronaviruset gjør at alle festivaler og idrettsarrangement med publikum som skulle blitt arrangert før 15. juni, er avlyst. Det sier kulturminister Abid Raja i følge NRK.


Ny vurdering i mai

Og så gjør vi en vurdering for resten av sommeren senest første uka i mai.


-Mange må derfor fremdeles leve i uvisshet i noen uker til. (NRK)


Tilbud til alle

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De skal få god og tydelig informasjon om hvordan de skal begrense smittespredning. Jeg er glad for at de minste barna snart skal få komme tilbake til barnehagene og skolene, sier kunnskapsminister Guri Melby.


Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.


Skoleeiere skal fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge i skolen, også de over 4. trinn.


– Det er et mål at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommeren, på en eller annen måte, dersom det er smittevernmessig forsvarlig, sier Melby.


Gradvis og kontrollert

Regjeringen vil vurdere strategien og tiltakene for å slå ned korona-viruset regelmessig.


– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal vi klare sammen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


For helsefaglige virksomheter med en-til en-kontakt, som psykologer og fysioterapeuter, skal det utvikles bransjestandarder for smittevern i samråd med Folkehelseinstituttet. Disse virksomheten kan drive mer som vanlig når forskriftsfestede krav om smittevern følges, og tidligst fra 20. april.For andre bransjer med en-til-en-kontakt, som frisører og hudpleiere, skal det utarbeides bransjestandarder for smittevern i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og bransjen. Virksomheter som følger forskriftsfestede krav kan holde åpent senest fra 27. april.


– Tydelige standarder for smittevern gjør at disse bransjene kan drive sin virksomhet på en trygg måte. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis, sier Høie.


Overnatting på hytta

Regjeringen har også besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april.
– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier Bent Høie.
Dette er tiltakene


Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.


27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.


Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.


27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.


Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.


Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.


21. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.


Andre tiltak

•Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.


•Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.


•Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.


•Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.


•Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.


•Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.


•Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.