april 07

Viken: Ønsker flere fagarbeidere
Like etter påske starter Viken fylkeskommune med å kartlegge voksne som har startet på et løp mot fag- eller svennebrev, men som av ulike grunner ikke har avlagt praktisk prøve.


Hensikt

-Hensikten med å ta denne kontakten er å kartlegge grunnen til at de ikke har avlagt praktisk prøve og starte arbeidet med å se hva som skal til for at de enkelte kandidatene skal kunne få avlagt sluttprøve, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for kompetanse og utdanning i Viken fylkeskommune.Samtidig er Viken fylkeskommune godt i gang med å i større grad digitalisere gjennomføringen av fagprøver i utvalgte fag. Dette er helt avgjørende for å få utdannet fagarbeidere vår og sommer 2020.
-Det blir viktig for å sikre at flere kan stå sterkere på arbeidsmarkedet – noe som spesielt er viktig i en tid som preges av permitteringer og bortfall av normal aktivitet, sier fylkesråden.


—-


Via Viken fylkeskommune | foto via Viken