april 08

Publiserer råd for barnehager og skoler rett etter påskeFolkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler. Veilederen vil publiseres like over påske opplyser Folkehelseinstituttet:Regjeringen har besluttet at barnehagene skal åpne fra 20. april, og 1.-4. trinn i barneskolen og skolefritidsordningen fra 27. april. Samme dag åpner videregående skoler for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2.
Regjeringen viderefører alle tiltak fram til 20. april (Helsedirektoratet)I slutten av mars ble det nedsatt en ekspertgruppe med representanter fra FHI, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet samt en observatør fra Helsedirektoratet som skulle vurdere tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet. Ekspertgruppens rapport ble publisert tirsdag 7. april.


Forslag

Kapittel 4 i rapporten handler om smittevern, og har forslag til tiltak som kan være aktuelle ved gjenåpning av skoler og barnehager.Veilederen som skal utarbeides, vil ta utgangspunkt i rapporten. FHI og utdanningssektoren vil sammen arbeide for å utforme tiltak som er best mulig tilpasset hverdagen i barnehager, SFO og skoler.