april 10

Arbeidsliv: Koronakrisen viser hvor viktig det er med god avfallshåndtering
Koronakrisen viser hvor viktig det er med god avfallshåndtering. Terese Engelsen og Tobias Kindberg, studenter ved Manpower Academy, håper renovatøryrket får høyere status etter koronapandemien.

I full sving

Skolene er stengt, og store deler av landet har hjemmekontor. Renovasjonsmedarbeiderne Terese Engelsen og Tobias Kindberg er derimot i full sving. Arbeidet deres er klassifisert som samfunnskritisk, og er et viktig bidrag for å holde hjulene i gang.Arbeidsdagen deres starter allerede klokken seks om morgenen. I løpet av en dag tømmer de mellom to og fire hundre søppelbøtter. Vanligvis er det få som får med seg at Engelsen og Kindberg stopper ved huset deres. Når de kjører ruter er som regel folk på jobb eller skole. Nå er det andre tider.


– Det har alltid vært en meningsfull jobb, men vi merker det kanskje ekstra nå. Folk er ute i hagene sine når vi tar runden, og hilser og takker oss for jobben vi gjør, sier Engelsen.Begge håper renovatøryrket kan få høyere anseelse etter koronapandemien, og at folk får større forståelse for hvor avgjørende god avfallshåndtering er for at samfunnet skal gå rundt.


Betalt utdanning

Både Engelsen og Kindberg er studenter ved Manpower Academy hvor de utdanner seg til å bli yrkessjåfører. Programmet går over 18 måneder. Som en del av studieløpet får de betalt praksis og opplæring i renovasjonsselskapet NordRen.– Norge har et alvorlig problem med å få tak i nok renovasjonsmedarbeidere og yrkessjåfører, samtidig som utdanningen for å bli yrkessjåfør er lang og dyr, sier Ketil Risberg, ansvarlig for Manpower Academy.
Risberg håper at prosjektet med NordRen kan være med på å øke statusen for renovatøryrket.


Mer søppel enn vanlig

Både Engelsen og Kindberg definerer yrket sitt som et serviceyrke, hvor man har mye kontakt med folk. De kjører ofte i smale gater, og arbeider tett på der folk bor forklarer Manpower i en melding:– Det er tydelig at folk bruker tiden hjemme på å rydde i boder og skap, for det er veldig mye mer søppel enn vanlig, sier Engelsen.


Resirkulering, sirkulærøkonomi og miljøvennlig avfallshåndtering er tema som får stadig mer oppmerksomhet. Her sitter renovasjonsmedarbeidere på mye kompetanse.


– Jeg opplever at folk ser jobben vi gjør i et litt annet lys enn tidligere, fordi folk kanskje tenker mer over hva som skjer om avfall ikke blir fjernet eller håndtert på en god måte, sier Kindberg.


Fra barnehagelærer til renovatør

Terese Engelsen var egentlig utdannet barnehagelærer, men hadde alltid hatt lyst til å kjøre lastebil. Hun hadde ingen erfaring fra renovasjonsbransjen før hun begynte i oktober.
– Renovatøryrket er kanskje ikke en jobb mange tenker at de vil ha, men jeg trives veldig godt. Det er en aktiv og sosial jobb hvor jeg får beveget meg mye, sier hun.

Hun synes også det er bra at jobben er forutsigbar, og anbefaler flere til å følge samme program som henne selv.


– Vi har en fast rute, og når vi er ferdige med den er det bare å dra hjem med god samvittighet. Jeg føler i grunn at jeg har hele dagen foran meg når jeg er ferdig på jobb.


Om Manpower Academy og NordRen

Et pilotprosjekt for å utdanne flere renovasjonsmedarbeidere og yrkessjåfører
Utdanningsløpet innebærer praksis hos NordRen, opplæring i klasse C og YSK, nettbasert studie ved Høyskolen Kristiania og karriereveiledning, egen mentor og coachingsamtaler


Programmet går over 18 måneder og dette gir kandidatene studiepoeng som kan brukes i en videre karriere innen transportrelatert virksomhet
Målet for prosjektet er å utdanne flere yrkessjåfører og øke statusen for renovatøryrket