april 11

Barne- og ungdomsklinikken jobber forebyggende for å forhindre smitte


På bildet – ansatte ved Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingssjef Harald Hurum med to kollegaer på Barne- og ungdomsklinikken – fagsykepleier Ellen Pederstad og seksjonsleder Ellen Andersen.

Tilbyr

Barne- og ungdomsklinikken tilbyr blant annet telefonkonsultasjoner for å følge opp pasientene under koronautbruddet. Avdelingen er forberedt på å ta imot unge koronapasienter, men tror at unge intensivpasienter blir få.– Erfaringer fra andre land viser at barn sjelden blir like syke som voksne av viruset, sier avdelingssjef Harald Hurum via sykehuset Østfolds nettsider:På Barne- og ungdomsklinikken på Kalnes har man redusert mye av den planlagte virksomheten som følge av at Sykehuset Østfold er i gul beredskap under koronautbruddet. Alt som nå kan vente blir utsatt, men avdelingen jobber som vanlig med øyeblikkelig hjelp-pasienter. I tillegg tar man imot pasienter med tilstander som må kontrolleres, og det gjøres undersøkelser som ikke kan vente. Blant annet prioriteres kreftbehandling og immunterapi.
Mange avbestillinger

Harald Hurum er overlege og avdelingssjef på Barne- og ungdomsklinikken. Hurum forteller at avdelingen blant annet tilbyr telefonkonsultasjoner til sine unge pasienter og foresatte for å unngå oppmøte på sykehuset. Ordningen fungerer på en god måte, men i starten av koronautbruddet kom det mange timeavbestillinger, erkjenner avdelingssjefen.Alle avbestillingene kom som følge av frykt for smitte, og at de fleste ønsker å holde seg borte fra steder der mange mennesker samles nå, som sykehuset. Det har vi forståelse for. Vi tenker at dette går bra, så lenge det ikke dreier seg om barn og unge som har et akutt behov for helsehjelp, sier Hurum.
Hvordan er kapasiteten deres nå?

Vi har per nå lagt om driften, noe som betyr at vi har flere leger i drift på sengepostene. Vi har dermed færre leger som jobber med polikliniske undersøkelser. Så vi jobber annerledes nå enn til vanlig, noe som igjen betyr lavere kapasitet på avdelingen. Samtidig har vi færre innlagte pasienter, og vi ser at endringene i samfunnet gir utslag. Når skoler og barnehager er stengt, betyr det også mindre smitte og eksempelvis mindre forekomst av sesonginfluensa, sier Hurum.Plan for unge koronapasienter

Avdelingssjefen forteller at Barne- og ungdomsklinikken forbereder seg på å ta imot unge pasienter med koronasmitte, på link linje med resten av sykehuset.


Hva vet vi om barn og korona?

Det ser ut til at barn i liten grad blir syke og sykehustrengende, sammenlignet med voksne. Heldigvis har vi i verden sett nesten ingen dødsfall hos barn som følge av viruset. Erfaringer fra andre land viser at barna har fått et lettere sykdomsforløp med feber, luftveisinfeksjoner og hoste – som hos de fleste har gått over etter en til to uker. Noen barn har også få symptomer ved koronasykdom, og det kan se ut til at barn i mindre grad har behov for intensivbehandling for koronaviruset, sier Hurum, og påpeker:


Tendensene ser også ut til å gjelde for barn med andre kroniske sykdommer. Vi er likevel på vakt og planlegger for innlagte pasienter her på Barne- og ungdomsklinikken, både for «rene» korona-pasienter, samt for pasienter som er innlagt for annen sykdom og som har koronasmitte i tillegg.
Hurum forteller at den største utfordringen koronautbruddet kan føre med seg, er en situasjon der avdelingens personell blir koronasmittede eller må i karantene.Dette kan bli vanskelig for driften og vil være alvorlig for oss på Barne- og ungdomsklinikken. I tillegg er det utfordrende å stå i en situasjon der vi må sette til side flere prosjekter som vi i en normal situasjon ville ha prioritert. Vi må rett og slett lære oss å jobbe på en annen måte – på ubestemt tid.—-


Her kan du lese mer | sykehuset Østfold | foto via SØ