april 14

Koronautbruddet: Færre anmeldelser og ordensoppdrag i Øst politidistrikt
Tiltakene myndighetene har innført i forbindelse med Koronautbruddet har medført en dreining av kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt. Antall anmeldelser og ordensoppdrag redusert med henholdsvis 30 og 20 prosent. Samtidig har antall oppdrag knyttet til ansamlinger av ungdom gått opp opplyser Øst politidistrikt i en melding:
En stor andel av befolkningen vår holder seg hjemme som et resultat av smittevernstiltakene som er innført og at arrangementer, fritidsaktiviteter og andre tilbud er avlyst eller stengt. Dette har påvirket kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt, sier konstituert visepolitimester Geir Solem. Nedgangen i antall anmeldelser gjelder alle kriminalitetstyper, fra innbrudd til alvorlige sedelighetssaker og narkotika.


– Ikke uventet ser vi størst nedgang i tyveri fra personer som benytter kollektivtransport, og antallet vinningssaker i distriktet har totalt sett gått ned. Men det begås fortsatt en del innbrudd på byggeplasser i distriktet og vi oppfordrer byggherrer og anleggsansvarlige om å fortsatt sikre anleggsplasser og verksteder godt, sier han.


Vi ser også at det har vært en markant nedgang i antall anmeldelser om voldsrelaterte hendelser, og vi rykker også ut på færre oppdrag som omhandler vold eller slagsmål. Vi forventer at denne trenden fortsetter så lenge utelivsrelaterte steder holder stengt, opplyser Solem.En nedgang i kriminaliteten er under normale forhold gode nyheter, og særlig i en tid hvor andre samfunnsforhold må gå foran. En trend bekymrer imidlertid visepolitimesteren sterkt: nedgang i antall saker som omhandler vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd som foregår innenfor husets fire vegger. – Her foreligger det trolig store mørketall. For familier kan smitteverntiltak, økonomiske bekymringer, redusert hjelp fra samfunnsinstitusjoner og sosiale nettverk føre til økt konfliktnivå og voldsrisiko. Slike faktorer gjør barn og unge sårbare for å bli utsatt for mishandling eller omsorgssvikt, nå som smitteverntiltakene reduserer mulighetene å avdekke slike tilfeller, sier han.

For øvrig registrerer politidistriktet en økning i antall meldinger om og ansamlinger av ungdom ved idrettsanlegg, skoler, bensinstasjoner og friluftsområder. Det er også stor pågang av meldinger om støy, høy musikk og festing ved ulike lokaler og offentlige steder. Siden 9. mars har Øst politidistrikt har mottatt rundt 630 Koronarelaterte meldinger.– Vi vurderer hver melding individuelt, og reiser ut for å undersøke nærmere når vi mener det er grunnlag for det. Vi legger vekt på forebygging av straffbare forhold knyttet til smittevernloven, og gir råd og veiledning om regelverket som gjelder.


—-Foto via Øst politidistrikt