april 16

Lanserte «Smittestopp» – app i dag


Appen Smittestopp skal varsle om smitte, og deler data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet. Foto: Mostphotos/Farknot Architect.


Lanserte app fra Folkehelseinstituttet i dag


Appen Smittestopp ble i dag lagt ut for nedlasting på Apple App Store og Google Play Store. Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.Informasjon om appen og hvordan den lastes ned finnes hos Helsenorge:


Søker du smittestopp i App-store er den også enkel å finne.Så mange som mulig

De første ukene vil Folkehelseinstituttet bruke på å bli sikre på at dataene er av god kvalitet. Til dette trenger vi at så mange som mulig laster ned appen.
Vi oppfordrer allerede nå så mange som mulig til å laste ned appen. Data om hvordan vi beveger oss og hvor mange vi treffer vil være viktig for å se hvordan smitteverntiltakene virker, og hvor mange flere nærkontakter vi får. Etter hvert som data blir samlet inn, vil du få et varsel dersom du har vært nærkontakt til en smittet, og få råd til hvordan du skal forholde deg til det. Det sier fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen.Slik har FHI utviklet Smittestopp

To formål

Appen, som er utviklet av Simula Research, blir tilgjengelig som en helt vanlig app på Apple App Store og Google Play Store.


Ved hjelp av GPS og Bluetooth samler appen informasjon om hvor mobilen er, og hvilke andre mobiler som er i nærheten.


Appen har to formål:

1. Brukere av Smittestopp, vil få en sms om du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset.


2. Appen samler anonyme data om hvordan folk beveger seg, og hvor mange de møter. Det gjør oss i bedre stand til å forutse utviklingen i utbruddet, og hvordan tiltakene i samfunnet virker. Disse dataene vil FHI bruke til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.


Nytteverdien av appen

Appen vil ha umiddelbar nytteverdi i å vurdere hva slags tiltak som virker bra og mindre bra. For den enkelte vil nytteverdien komme etter hvert når appen er blitt prøvd ut, og etter hvert kan starte varsling på sms ved nærkontakt med smittede. Nytteverdien for smittesporingsarbeidet som blir gjort i kommunene vil bli prøvd ut og utforsket de nærmeste ukene.


Testing i utvalgte kommuner

De første ukene vil appen samle informasjon, og etter første uke vil vi starte å teste varslingsfunksjon ved SMS i tett samarbeid med noen kommuner. En av disse er Drammen kommune, som vi startet samarbeidet med i dag. Smittestopp-brukere i disse kommunene får et varsel på SMS om de har vært i nærheten av en smittet. Vi vil i denne fasen se spesielt på hvordan appen kan supplere smittesporingsarbeidet som blir gjort i kommunene. Dette forutsetter at den som er smittet, også bruker Smittestopp, sier Gun Peggy Knudsen.


Etter en slik kvalitetssikringsperiode vil varselsfunksjonen tas i bruk over hele landet. Da vil Smittestopp sørge for at du som bruker appen raskt får informasjon om at du har vært utsatt for smitte, sammen med råd om hvordan du skal forholde deg for å unngå å smitte andre.


Trinnvis innføring

Den stegvise innføringen vil etter planen bli slik:


•16. april blir appen blir tilgjengelig for alle via Apple App Store og Google Play Store. Den første fasen vil være både for å samle og analysere data.


•Etter å ha samlet og analysert data noen dager, vil FHI sammen med noen kommuner sammenligne manuell og digital smittesporing. De vil også da ha dialog med kommunene om hvordan varsel til innbygger skal sendes. Dersom du bor i disse kommunene vil du altså etter hvert kunne motta sms dersom du har oppholdt deg i nærheten av en som er bekreftet smittet.


•Etter dette gjør FHI eventuelle tilpasninger før vi innfører i flere kommuner. Samarbeid med kommunene er viktig for å lære, bli trygge på treffsikkerheten for en automatisert løsning og tydeliggjøre hvordan manuell smittesporing skal utføres i kombinasjon med digital smittesporing, og hvordan innbyggere skal varsles.

•Om alt går etter planen, er vi klare til å automatisere varsel for alle i løpet av mai.


Appen er frivillig

Bruken av appen er frivillig. Alle persondata blir slettet etter 30 dager. Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, du kan også slette selve appen. Og du kan selv velge om du vil skru av og på loggefunksjoner.


Sikkerhet har høyeste prioritet i utviklingen. Simula har benyttet veletablerte industri- og krypteringsstandarder for å sikre appen, vi har løpende diskusjoner med Datatilsynet gjennom utviklingsperioden, og vi har eksterne leverandører spesialisert på sikkerhet som går gjennom både koden og løsningen.—-
Input | foto via FHI