april 17

Bodil J. Houg har takket ja til å bli leder for elev-, lærling og mobbeombudene i Viken

Foto via Apeland/Viken fylkeskommuneJa

Bodil J. Houg har takket ja til å bli leder for elev-, lærling og mobbeombudene i Viken. Viken-ombudet skal jobbe for at barn og unge får et trygt og godt utdanningsløp opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:
Dette er stor stas, og en oppgave jeg er stolt og ydmyk over å få. Jeg har jo vært litt alene i jobben som mobbeombud, og det å få lede en gruppe svært dyktige medarbeidere som skal jobbe til det beste for barn og unges rettigheter i Viken, er noe jeg virkelig ser fram til, sier Bodil J. Houg.mai starter 49-åringen fra Lommedalen i sin nye jobb som leder for Viken-ombudet, som blir fellesbetegnelsen på lavterskeltilbudet for barn og unge.


Viken-ombudet skal ivareta rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskoler og elever og lærlinger i videregående opplæring. Bodil J. Houg skal ha med seg sju medarbeidere, flere som har jobbet tidligere som ombud i de gamle fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold.


Var landets første

Selv ble Houg landets første mobbeombud da Buskerud fylkeskommune innførte ordningen i 2013. I 2015 mottok hun Medietilsynets Trygg bruk-pris, som handler om arbeid for barn og unges rett til et godt psykososialt miljø – både på skolen, på internett og livet for øvrig. Hun har også lang ledererfaring fra skoleverket, både det private og offentlige. Nå gleder hun seg til å ta fatt på den viktige oppgaven med å gjøre hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole så trygt og godt som mulig for Vikens barn og unge.


Allerede denne våren legger vi fram to saker til politisk behandling, hvor vi ønsker at Viken fylkeskommune skal ta tydelig grep, og vise vei. Den ene handler om hvordan vi skal få en inkluderende og god russetid for alle. Den andre handler om hvordan vi skal få bedre elevmedvirkning i skolen, sier J. Houg.


Skal vise vei nasjonalt

Et viktig premiss for opprettelsen av mobbeombudene har vært at de skal jobbe uavhengig av skoleeier. Det innebærer at de ikke en del av utdanningsavdelingene i fylkeskommunene. Derfor er det også fylkestinget, og ikke fylkesrådet, som er det viktigste politiske organet Viken-ombudet skal jobbe opp imot.


Fylkesordfører Roger Ryberg og fylkesvaraordfører Kathy Lie er glad for at Viken-ombudet nå har fått sin første leder. De kjenner Bodil J. Houg godt fra tiden i Buskerud.


Dette er veldig bra. Bodil er dyktig på å utfordre oss politikere til å ta stilling til viktige saker som kommer barn, elever og lærlinger til gode. Hun får nå en sentral posisjon i å utarbeide et mandat for Viken-ombudet. Dette er et svært viktig arbeid som vi i fylkestinget skal støtte opp under, sier Ryberg og Lie.
Og som Houg selv, har også fylkespolitikerne mål om at dette er arbeid hvor Viken skal ta på seg ledertrøya.Viken-ombudet skal vise vei nasjonalt når det gjelder å ivareta barn og unges rettigheter. Ambisjonen er at resten av landet skal se til ombudet i Viken, sier fylkesordfører Roger Ryberg.


—-


Aktuell link | Viken