april 17

Gradvis gjenåpning av publikumstjenester


I neste uke starter Øst politidistrikt en gravis gjenåpning av passutstedelse, utlendingsforvaltning, samt mottak av anmeldelser.


-Å være tilgjengelig for innbyggerne våre er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, og politiets tjenester skal gradvis gjenåpnes for å gi en bedret service og tilgjengelighet for befolkningen, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt i en melding:Genåpningen følges av en rekke tiltak for å sikre et godt smittevern.Pass

Fra tirsdag 21. april legges det ut et begrenset antall passtimer på Grålum, i Ski og på Lillestrøm i bookingløsningen på http://www.politiet.no. Det legges foreløpig ut timer 14 dager frem i tid. Det er ingen mulighet for drop-in.


På grunn av smitteverntiltakene er det et begrenset antall timer som legges ut. Vi oppfordrer dem som kan vente, om ikke booke time nå. Vi håper gradvis å kunne øke antallet passtimer.


Nødpass

Ta kontakt på tlf 64 99 30 00 for å gjøre forhåndsavtale om hvor du skal møte. Drop-in er ikke mulig. Se http://www.politiet.no for regler om nødpass.


Utlendingsforvaltning

Fra tirsdag 21. april åpnes det for behandling av saker der utsettelse gir negative konsekvenser. Se http://www.udi.no for timebestilling og informasjon. Det legges foreløpig ut timer 14 dager frem i tid. Drop-in er ikke mulig.


Anmeldelser

Fra mandag 20. april vil politiet på dagtid/hverdager holde åpent for mottak av anmeldelser. Av smittevernhensyn er det ikke mulig med drop-in. Kontakt politiet på tlf. 64 99 30 00 for å gjøre avtale om hvor og når du skal møte.


Husk at mange lovbrudd kan anmeldes på nett. Sjekk på http://www.politiet.no om du kan anmelde forholdet på nett, før du tar kontakt med oss.


—-Foto via Politidirektoratet