april 18

Barn legger stein på skinnegangen på Østfoldbanen. – Dette er..

Togleder har varslet politiet om gjentatte tilfeller der barn legger stein på skinnegangen i Skjeberg. Det forteller operasjonsleder ved Øst politidistrikt lørdag ettermiddag.


Ikke spesielt lurt

-Dette er IKKE spesielt lurt. Politiet anmoder foreldre i området om å snakke med sine barn om farepotensialet i dette.