april 20

Sykehuset Østfolds akuttmottak forteller om en helt ny hverdag som følge av koronautbruddet.


Sykehuset Østfolds akuttmottak forteller om en helt ny hverdag som følge av koronautbruddet. -For om lag seks uker siden startet det opp et viktig arbeid med å legge planer for hvordan akuttmottaket i Sykehuset Østfold skulle håndtere koronapandemien opplyser SØ på sine nettsider:Telt og sjekklister kom raskt på plass som en del av den foreløpige skallsikringen. I løpet av kort tid var også brakker montert opp utenfor gåendeinngangen- og helikopterinngangen.Til vanlig ferdigbehandler akuttmottaket og sender hjem 37 % av sykehusets pasienter. Men som følge av koronasituasjonen ble nye behov identifisert, og det ble er etablert en egen covid-19-utredningsenhet (CUE) i akuttkirurgisk område. Her har man 12 rom til disposisjon. Utredningsenheten er for pasienter med påvist eller mistenkt covid-19-smitte, og som har behov for kort utredning før innleggelse eller hjemreise. Pasientene som kommer hit er både gående pasienter med henvisning til akuttmottaket, og pasienter som kommer via «triage-brakka» med ambulanse.

Fra covid-19-utredningsenheten kan den videre veien være enten hjem eller innleggelse i sykehuset – avhengig av funnene som gjøres, forteller fagsykepleier Stine Johnsen.


-Det er OBS /akuttkirurgi som primært bemanner utredningsenheten. Medarbeiderne som jobber her har fått en helt ny arbeidshverdag de siste ukene, forteller avdelingssjef i akuttmottaket, Sissel Hagen. Hun forteller om et viktig og tett samarbeid mellom avdeling akuttmottaks to seksjoner, og at alle medarbeidere har tatt de nye utfordringene som koronautbruddet fører med seg, på strak arm.


Overvekt av pasienter uten smitte

Avdelingssjefen forteller om viktige rutiner før pasientene ankommer akuttmottaket i Sykehuset Østfold i dag.


Alle pasienter vurderes først via en sjekkliste. Ambulansearbeidere gjør et grundig og godt forarbeid for å utelukke smitterisiko via listen. Pasienter i ambulanse med mistenkt eller påvist koronasmitte, blir også ved ankomst vurdert av et team bestående av lege og sykepleier. Her blir det tatt en avgjørelse på om pasientene skal direkte til døgn 2 (infeksjonsmedisin), døgn 3 (lungemedisin) – eller om pasienten skal stabiliseres i akuttmottaket, sier Hagen, og tilføyer:

Pasienter som blir direkte innlagt, følges av sykepleier fra akuttmottak til det aktuelle døgnområdet hvor lege og sykepleier møter dem. Begge døgnområdene har tatt utfordringen og er med på å avlaste akuttmottaket.Avdelingssjef Sissel Hagen forteller om travle uker for akuttmottaket – for å møte koronautfordringene.
Gående pasienter som er henvist til akuttmottak må per i dag først innom brakka ved gående-inngangen for å kartlegge status i forhold til smitte. Her møter pasientene helsepersonell i smittevernutstyr som gjennomgår sjekklisten og sjekker temperaturen deres.


Det er svært viktig at det blir gjort grundig forarbeid med sjekklistene. På den måten kan pasienter uten smittefare bli tatt i mot på vanlig måte i akuttmottaket. Fortsatt er det overvekt av disse pasientene – de som ankommer akuttmottaket for behandling som følge av grunnsykdom og ikke korona-smitte, sier Hagen.


Hvordan opplever pasientene selv å måtte gjennomgå «koronatiltak», før de kan komme inn i akuttmottaket?


Dette går veldig fint, og vi opplever få klager fra pasientene. Heldigvis har de fleste forståelse for at vi er inne i en spesiell tid, og at vi gjør de grepene som må til for å forhindre smitte, sier avdelingssjefen.Covid-tun til kritisk syke pasienter

Sissel Hagen forteller videre at et covid-19-tun er etablert i akuttmottaket. Dette er for pasienter med mistanke om – eller påvist smitte, og som er for ustabile til å fraktes rett på døgnområde 2 eller 3. Pasientene blir mottatt og stabilisert på covid-19-tunet, slik at behandlingen kan starte opp på raskest mulig måte.


Utdrag | Input | sykehuset Østfold | Her kan du lese mer. | foto via SØ