april 21

Fem milliarder kroner ekstra til Husbanken – startlån prioriteresStortinget har økt Husbankens utlånsramme fra 16 til 21 milliarder kroner i forbindelse med koronakrisen. Startlån har høyest prioritet. Midler fra ekstrabevilgningen kan også brukes til finansiering av blant annet studentboliger og bygging av boliger med ekstra boligkvaliteter som skal selges i markedet.


– Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vil regjeringen legge til rette for at flere kan få startlån til å kjøpe seg sin egen bolig gjennom Husbanken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding i forbindelse med at midlene har blitt stilt til disposisjon for Husbanken.


Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Flere skal få eie egen bolig


Startlån

Husbanken låner ut startlånsmidler til kommunene. Det er den enkelte kommune som bestemmer hvor mye kommunen skal låne ut til innbyggere i kommunen, og det er kommunene som behandler søknader om startlån fra egne innbyggere.


Så langt i år har kommunene fått tildelt 11,4 milliarder kroner i startlånsmidler fra Husbanken. Alle kommunene har fått tildelt det de søkte om innen fristen i januar. Nå åpner tilleggsbevilgningen for at kommunene kan søke Husbanken om ytterligere midler for å bidra til at flere økonomisk vanskeligstilte kan få startlån til å bli boligeiere eller til å beholde boligen hvis de får økonomiske problemer. Kommunene skal prioritere barnefamilier, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.


Ytterligere informasjon om hvem som kan få startlån og hvordan man søker: Startlån fra kommunen
Følger tidligere fastsatte prioriteringskriterier
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt føringer for Husbankens bruk av tilleggsbevilgningen i et tillegg til tildelingsbrevet for 2020.


Prioriteringsrekkefølgen for Husbankens ulike låneordningene for tilleggsbevilgningen er den samme som for årets opprinnelige utlånsramme på 16 milliarder kroner:


•startlån, og innenfor startlån skal barnefamilier prioriteres

•lån til utleieboliger til vanskeligstilte

•lån til boligkvalitet

•lån til studentboliger (departementet fastslår at inntil 1,5 milliarder kroner av tilleggsbevilgningen skal gå til dette formålet)

•lån til barnehager


Tillegg til tildelingsbrev fra KMD 21.04.20

Regneeksempler

Startlån

Statistikk fra Husbanken viser at et gjennomsnittlig startlån i 2019 var på 1,4 millioner kroner. Hvis kommunene for eksempel låner to milliarder kroner ekstra fra Husbanken til startlån nå, vil dette med samme kostnadsnivå som i 2019 gi rom for at ca. 1 400 husstander kan bli boligeiere.

Lån til boligkvalitet

Et gjennomsnittlig lån til boligkvalitet til oppføring av nye boliger i 2019 var på 1,9 millioner kroner. Det betyr at Husbanken med for eksempel to milliarder kroner ekstra til lån til boligkvalitet vil kunne gi tilsagn om lån til oppføring av om lag 1 000 nye boliger ekstra, gitt samme kostnadsnivå som i 2019.


Lån til studentboliger

Lån til studentboliger gis som hovedregel kun til prosjekter som har fått tilskudd til studentboliger. Et gjennomsnittlig lån til en studentbolig i 2019 var på 644 000 kroner. Gitt om lag samme kostnadsnivå som i 2019, vil for eksempel 1,5 milliarder kroner ekstra til lån til studentboliger kunne finansiere om lag 2 300 studentboliger.