april 22

En av fem bruker allergimidler i Norge

Figur 1. Andel av befolkningen i prosent, fordelt på kjønn, som fikk utlevert allergimidler på resept i perioden 2010 til 2019.


En av fem

Mer enn én million personer, 19 prosent av befolkningen, fikk allergimidler på resept i 2019. Det viser nye tall fra Reseptregisteret i Folkehelseinstituttet.


Aktuell link | FHI


De nye 2019-tallene for reseptpliktige legemidler er publisert i Reseptregisterets statistikkbank. Foruten allergimidler, inneholder statistikkbanken tall for alle reseptpliktige legemidler tilbake til 2004.
De nye tallene viser blant annet at 19 prosent av befolkningen brukte allergimidler i 2019.


– Forbruket varierer gjennom året og er høyest i pollensesongen som nå står for døren, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.


Forbruket øker mest blant kvinner

Allergimidler omfatter ulike legemidler som utleveres etter resept, og gjelder både tabletter, nesedråper og øyedråper1. I 2019 fikk 1,02 millioner personer – nesten én av fem i Norge – utlevert allergimidler på resept minst én gang.


Flere kvinner enn menn bruker allergimidler på resept, unntatt i den yngste aldersgruppen. I løpet av en tiårsperiode har andelen som fikk et slikt legemiddel økt fra 17 til 22 prosent av alle kvinner, og fra 12 til 16 prosent av alle menn.– Hva kan det skyldes at kvinner bruker mer allergimidler enn menn?

– Årsakene er ikke kjent, men generelt bruker kvinner mer legemidler enn menn og de har hyppigere legekontakt, svarer Christian Berg.


Har økt betydelig på ti år

Over tid er det en markant økning i antallet som blir behandlet med allergilegemidler i Norge.
– Antall som bruker allergimidler har hatt en betydelig økning, konstaterer Christian Berg.


I 2010 fikk rundt 720.000 personer allergimiddel på resept, noe som tilsvarer 15 prosent av befolkningen. I 2019 hadde forbruket økt til over én million, som tilsvarer 19 prosent av befolkningen.


Mindre bruk i nord enn i sør

Bruken varierer også mellom fylkene, og det blir brukt vesentlig mer allergilegemidler i Sør-Norge enn i de nordligste fylkene. I Troms og Finnmark og i Nordland brukte henholdsvis 15 prosent og knapt 17 prosent allergilegemidler på resept, mot over 20 prosent i Oslo og Viken.– Hva skyldes forskjellene mellom Nord- og Sør-Norge?

– Det kan ha sammenheng med lengre pollensesong i sør enn i nord og vegetasjonene i nord er annerledes, men vi har ikke noen entydige forklaringer på forskjellene, svarer Christian Berg i Folkehelseinstituttet.


Allergimidler selges også reseptfritt. I 2019 utgjorde reseptfritt salg av antihistamin-tabletter («allergitabletter») 9 prosent av totalsalget av antihistaminer, målt i doser (Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk).


Nye tall også for disse legemiddelgruppene

Alle de nye og de historiske tallene finnes på http://www.reseptregisteret.no. Dette er legemiddelgruppene som er oppdatert med nye tall.


ADHD-midler
Allergimidler
Antibiotika
Antibiotika (unntatt metenamin)
Antidepressiva
Astma- og kolsmidler
Blodtrykksmidler (brukes også ved Andre hjerte-/og karsykdommer)
Demensmidler
Diabetesmidler
Hormontilskudd ved overgangsalder
Kolesterolsenkende midler
Migrenemidler
Potensmidler
Prevensjonsmidler unntatt spiraler og vaginalringer
Smertestillende midler
Smertestillende midler (opioider)
Smertestillende midler (unntatt morfinliknende virkestoffer)
Sovemidler
Sovemidler (unntatt melatonin og midazolam)
Sovemidler og beroligende midlerPå reseptregisteret.no er det mulig å sammenligne bruken av ulike legemidler og legemiddelgrupper over tid, men også etter kjønn, alder, bosted og mellom fylker.