april 23

Nå kan du anmelde flere saker på nett


Politiet forventer en dobling i saker som anmeldes på nett nå som flere typer saker kan anmeldes digitalt på politiet.no.-For politiet er det viktig å være tilgjengelige, både fysisk og digitalt, og dette er et ledd i arbeidet med å være tilstede der publikum trenger oss, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en melding:Tidligere kunne man digitalt kun anmelde enkelte typer tyveri og skadeverk. Nå utvides dette betydelig, og da særlig for vinningsforbrytelser som innbrudd og tyveri fra eiendom og bil, samt grove tyverier fra personer på offentlig sted. Det er Politiets IKT-tjenester som har utviklet denne løsningen i samarbeid med fagavdelingen i Politidirektoratet.
I tillegg til at muligheten til å anmelde digitalt har vært etterspurt fra publikum over lang tid, er denne utvidelsen særlig viktig nå hvor fysiske møter mellom personer skal holdes til et minimum.
Digitale anmeldelser er brukervennlig for publikum, og sparer tid både for innbyggerne og politiet, fordi anmeldelsene registres direkte i straffesakssystemet, sier Bjørnland.


Flere muligheter

Det er i hovedsak flere typer tyverier og krenkelse av annens eiendom som nå kan anmeldes på nett. Slike saker utgjorde i fjor i overkant av 30.000 anmeldelser. Dette kommer i tillegg til de 25.000 anmeldelsene som allerede kan leveres på nett.
Totalt er det nå lagt til rette for at en fjerdedel av alle anmeldelser kan leveres på internett.
Dialogen mellom politiet og den som anmelder vil gå digitalt noe som fjerner tid i postgang og redusere behovet for å sende flere tusen av papirbrev.
Korona-situasjonen har satt fart på dette arbeidet og dette hjelper oss i å redusere antall fysiske besøk i tråd med smittevernrådene, sier Bjørnland.
Dette kan anmeldes på nett

De nye anmeldelseskategoriene omfatter følgende statistikkgrupper:
Tyveri fra bolig
Tyveri fra hytte/fritidsbolig
Tyveri fra bod, garasje, areal tilhørende bolig/hytte
Tyveri fra bil eller annet motorkjøretøy eller -fartøy
Tyveri fra person i salgslokaler (kafe, butikk o.l.) Side 2 av 3
Tyveri fra person i annet næringsbygg eller -areal
Tyveri fra person i bolig eller annet privat sted
Grovt tyveri fra bolig
Grovt tyveri fra hytte/fritidsbolig
Grovt tyveri fra bod, garasje, areal tilhørende bolig/hytte
Grovt tyveri fra bil eller annet motorkjøretøy eller -fartøy
Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde
Grovt tyveri fra person i bolig eller annet privat sted
Ulovlig bruk mv. av fast eiendom
Vinningslovbrudd, krenkelse av eiendomsretten


—-


Foto via Politidirektoratet