april 24

Dette er de mest populære studiene ved universitetene og høyskolene. 150.000 personer..Siviløkonom, rettsvitenskap og sykepleier er de studiene flest søkere har som sitt førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak.


15.april var det søknadsfrist for de som vil begynne på høyere utdanning til høsten. I år er det flest som har siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen som sitt førstevalg. Deretter følger rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, rettsvitenskap ved Universitet i Oslo og sykepleie ved OsloMet.

150.000 personer

I år har over 150 000 personer søkt studieplass ved landets universiteter og høgskoler via Samordna opptak. Det er rundt 12 000 flere enn i 2019, en økning på nesten 9 prosent, og er historisk rekord.


− Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Jeg er veldig glad for at pandemien ikke har ført til at folk har satt livet sitt på vent. Kunnskap og kompetanse blir vårt viktigste verktøy som samfunn når livet etter hvert går tilbake til normalen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en melding:Årsstudium i kriminologi og studiet filosofi, politikk og økonomi ved Universitet i Oslo er de to studiene med flest førstevalgssøkere per studieplass – etterfulgt av profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø.Mange vil jobbe med helse

Hver fjerde søker har helsefag på topp, og nesten hver tiende søker har i år sykepleierutdanning øverst på ønskelisten. Sykepleierutdanningen har en økning i førstevalgssøkere på 5,8 prosent sammenliknet med i fjor.


Helse- og omsorgssektoren står i førstelinjen i koronapandemien og gjør en fantastisk jobb. I årene fremover trenger de flere flinke sykepleierkolleger og det er veldig bra at flere søker seg til denne utdanningen, sier Asheim.Størst økning er det på studieområdene økonomisk-administrative fag, mediefag, historiefag og samfunnsfag. Alle har en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019.


Søkerne kan endre rekkefølgen på studieønskene sine og fjerne studieønsker frem til 1. juli.

Førstevalgssøkere per studium, etter flest førstevalgssøkeresøkere per studium