april 24

Ønsker å åpne kirkene igjenSå snart en godkjent bransjestandard for kirken er på plass, kan kirkebyggene åpne for gudstjenester igjen.
Fra dåp i Fenstad kirke i koronatiden, håndsprit står utplassert i kirkebenken. Foto: Bo Mathisen.
Ønsker å åpne kirkene igjen


Kirkerådet samarbeider nå med den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen KA, Norges kirkevergelag og Bispemøtet om en ny bransjestandard. Bransjestandarden skal oversendes Folkehelseinstituttet (FHI).-Det er ingenting vi heller vil enn å åpne kirkerommet for gudstjenester igjen. Det skal vi gjøre, men åpningen må skje på en forsvarlig måte, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen i en melding:Hun vil ikke at kirkebyggene skal være stengt lenger enn nødvendig.


Kirken nasjonalt jobber på spreng med en bransjestandard. Målet er å ha den klar i begynnelsen av mai, og så skal den oversendes FHI. Det vil gi kjøreregler for en forsvarlig åpning av kirkedørene som skal ivareta både folk og ansatte, sier hun.


Noen lokalkirker har allerede åpnet for bønn og lystenning. Mange har også gjennomført dåp, begravelser og vielser i tiden samfunnet har vært stengt ned. Bransjestandarden skal gi felles regler også for dette.