april 24

Tannklinikkene i Viken åpner gradvis


Foto via T. Simble/Viken fylkeskommune


Fra mandag

Fra mandag 27. april utvider tannklinikkene i Viken tilbudet ytterligere, men kun for pasienter som trenger behandling relativt raskt. Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene tar imot pasienter for ordinære undersøkelser og kontroller opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:Du vil få tilsendt ny time på SMS, når vi kan ta imot pasienter til ordinære undersøkelser.


Tannklinikkene behandler friske pasienter som har behov for akuttbehandling. Trenger du akutt behandling, ring din tannklinikk, ikke møt opp personlig. Behandling av koronasmittede pasienter henvises videre til de tre akuttklinikkene som ble opprettet 19. mars i år.Endringene i tilbudet skjer som følge av Helsedirektoratets nye anbefalinger av 19. april.

Prioriterer pasienter

Det vil ikke være normal drift ved tannklinikkene, men i en opptrappingsfase prioriteres pasienter som trenger behandling relativt rask:


Nå vil vi prioritere de pasientene som det haster mest med. Det vi si at det fortsatt vil være en stund til vi kan ta imot pasienter til ordinære tannhelsekontroller, sier Berit M. Binde, direktør i Viken tannhelsetjeneste.Det er først og fremst pasienter med spesielle behov og underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner som Helsedirektoratet anbefaler at prioriteres.


Selv om alle våre klinikker er åpne, må du ringe for å avtale tid. Alle pasienter og eventuell ledsager som skal inn på klinikken vil da samtidig sjekkes ut for eventuelle luftveisinfeksjoner. Pasienter med behov for å ha med ledsager, kan kun ha med seg en person.Ordinære undersøkelser og kontroller

Det vil fortsatt være en stund til tannklinikkene åpner for ordinære undersøkelser, kontroller og behandling av ufarlige tilstander. Når vi kan ta imot pasienter til ordinære undersøkelser, blir ny time sendt på SMS. For mer informasjon, ring din nærmeste tannklinikk.Økt renhold og hånddesinfeksjon

Renholdet ved våre tannklinikker er økt som følge av koronasituasjonen. Vi ber pasienter som har time ved våre tannklinikker om å bruke hånddesinfeksjonen som er tilgjengelig på venterommene.


——


Aktuell link | Viken fylkeskommune