april 24

To av ti skifter ikke til sommerdekkFredag 1. mai skal piggdekkene av over hele landet, med unntak der det kan være nødvendig etter forholdene. De fleste kjører med piggfrie vinterdekk, men ikke alle kommer til å skifte disse for sommeren. To av ti kjører nemlig på piggfrie vinterdekk hele året, opplyser for Tryg Forsikring i en melding:-Å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren kan få konsekvenser. De har langt dårligere veigrep enn sommerdekk, ikke minst på våt veibane. Selv på tørr veibane vil bremselengden være lenger med piggfrie vinterdekk enn med dårlige sommerdekk, noe som kan bli fatalt ved brå oppbremsing, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.Det finnes ikke gode helårsdekk

Piggfrie vinterdekk har en mykere type gummi enn sommerdekk. På sommerføre risikerer man ustabilitet, lengre bremsestrekning og langt dårligere drenering av regnvann. På våt veibane risikerer man vannplaning ved lavere hastighet enn med sommerdekk.


– Det finnes ikke helårsdekk som er like god på vinter og sommerføre. Bruker du piggfrie vinterdekk på sommerføre utsetter du deg som bilist og dine passasjerer for unødig risiko som i verste fall kan forårsake sammenstøt, skade og død ved for eksempel en kritisk oppbremsing på våt veibane. I tillegg er man en trussel for myke trafikanter, sier han.


Korona utsatte fristen i sør

Ifølge regelverket skal piggdekk av i Sør-Norge første mandag etter påske, mens Nord-Norge har frist til å skifte dekk 1. mai. Men på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset valgte Vegvesenet å utsette fristen i Sør-Norge.


– Nå er det nær sommerlige forhold i lavlandet i Sør-Norge, men det kan fremdeles være fare for kuldegrader og frost om natta enkelte steder, ikke minst i høyden. Føler du usikkerhet ved å skifte til sommerdekk bør du vente. Det er bilførers ansvar å sko seg etter forholdene, og vi vet jo at man kan oppleve vinterlige forhold også i mai måned mange steder i landet, sier Brandeggen.


Undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 8. – 18. oktober 2019 gjennomført til sammen 1002 CAWI-intervjuer med personer 18+ år med bil i husstanden.

På spørsmål «Kjører du med piggfrie vinterdekk hele året?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort: Ja 22%, Nei 77%, Vet ikke 1%.

Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2.8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB.