april 27

De første kommunene starter testing med varsling fra Smittestopp


I dag starter utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim skal sammen med Folkehelseinstituttet teste om appen fungerer godt som smittesporingsverktøy. Fra og med tirsdag 28. april kan app-brukere i disse kommunene få en sms dersom de har vært utsatt for smitte opplyser FHI i en artikkel:
– Vi er veldig glade for at disse kommunene setter av tid til å hjelpe oss med å se hvordan appen virker. De skal blant annet bistå i å se hvor treffsikker den er, om den varsler om de riktige nærkontaktene og hvordan varsel til personer som har vært utsatt for risiko skal se ut på SMS, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI).De tre kommunene er valgt ut fordi kommunestørrelsen egner seg for utprøvinger. De har ikke så mange koronatilfeller at det blir for mye arbeid å kvalitetssikre listen over nærkontakter, samtidig er det nok smittetilfeller til at appen kan oppdage nærkontakter.

Mål om rask varsling

Et av formålene med Smittestopp er rask og automatisert varsling av personer som kan ha vært utsatt for smitte fra koronavirus, i tillegg til å gi data om hvordan befolkningen beveger seg, for å vurdere hvordan smitteverntiltakene fungerer.


Etter hvert som samfunnet åpner mer og mer opp igjen, er det viktig å ha gode systemer for å finne dem som er smittet, isolere de syke og sette nærkontaktene i karantene for å begrense videre spredning av koronaviruset. En person kan være smittsom før vedkommende får symptomer, og smittesporing må foregå hurtig for å stanse videre smittespredning. Når nærkontakter får rask beskjed, kan de gå i karantene og følge med på egen helse.– Appen er et utprøvende prosjekt, og vi har ikke alle svarene. Et av formålene med valideringsfasen , altså perioden vi skal prøve ut varslingen i, er å få innspill fra kommunene til hvordan appen kan fungere når varslingen tas i bruk. Derfor skal varslingsløsningen testes og identifikasjon av kontakter kvalitetssikres i samarbeid med Drammen, Tromsø og Trondheim kommuner. Det betyr at personer i disse kommunene fra og med i morgen vil kunne få en SMS med informasjon dersom de har vært nærkontakt til en smittet og bli bedt om å kontakte kommunelegen, sier Gun Peggy Knudsen.


Ny gruppe

Etter den første valideringsfasen skal ytterligere en gruppe testkommuner kobles på, før løsningen etter planen automatiseres i midten av mai. Dersom det er behov for ytterligere justeringer, vil dette blir gjort før varsling skrus på i alle kommuner.Supplerer manuell smittesporing

Når den automatiserte smittesporingen tas i bruk, kommer den i tillegg til det arbeidet som allerede foregår manuelt på kommunenivå. Dette arbeidet baseres på intervjuer med pasienter med påvist smitte fra koronavirus. Den manuelle smittesporingen tar lang tid og krever store ressurser. Den vil ikke alltid kunne identifisere alle nærkontaktene fordi den er avhengig av pasientens hukommelse og samarbeidsvilje og antall kontakter. En av oppgavene i valideringsfasen blir blant annet å finne ut om appen identifiserer flere nærkontakter enn det som fanges opp i den manuelle smittesporingen.– Dette blir viktig å avklare sammen med testkommunene de nærmeste ukene, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.