april 27

Tilrettelagte teoriprøver fra tirsdag 28. aprilSkjermbilde via Statens vegvesen


Starter opp

Statens vegvesen vil starte opp igjen tilbudet om tilrettelagte teoriprøver for de som har søkt og fått innvilget slik prøve.


Tilrettelagt

En tilrettelagt teoriprøve er et tilbud til de som trenger hjelp til å forstå det som er skrevet i oppgaven. For å få tilrettelagt teoriprøve må du søke Statens vegvesen skriftlig på forhånd.


De som allerede har fått innvilget tilrettelagt teoriprøve kan bestille time på telefon 22 07 30 00.
Det er laget rutiner for smittevern som skal ivareta alle som er involvert i opplæringen i trafikkskolene og i prøvesituasjonen hos Statens vegvesen.


Hvordan gjennomføres en tilrettelagt teoriprøve?

Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. Dersom du synes norsk er vanskelig, kan kommunikasjonen mellom deg og sensor skje på et språk som begge behersker godt. Dersom språkproblemene er store, kan det benyttes en godkjent tolk. Eventuelle utgifter til tolk må du selv dekke.


Teoriprøven for klasse B kan leses på norsk (bokmål eller nynorsk), samisk, engelsk, arabisk (MSA) og tyrkisk.


Skal du ta teoriprøven i klassene C1, C, CE, D1 og D må du gjennomføre prøven på norsk.