april 28

Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone


Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen. Det skriver Øst politidistrikt i en melding:18 måneder

Etter 18 måneders omfattende etterforskning, har politiet nå kommet til det punkt der vi mener det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.
Underveis som andre hypoteser gradvis har blitt svekket under etterforskningen, har grunnlaget for mistanke mot Tom Hagen etter politiets mening gradvis blitt styrket.


Det er viktig å understreke at selv om vi har en siktelse, er saken fremdeles under etterforskning og det er flere ubesvarte spørsmål som politiet kommer til å jobbe videre med. Det vil særlig bli viktig å få klarlagt Tom Hagens rolle i saken, å finne Anne-Elisabeth Hagen og avklare om det er flere involverte.Slik saken fremsto innledningsvis, var hovedteorien at vi sto overfor en bortføring med økonomisk motiv. I juni 2019 ble hovedteorien endret til at det var mer sannsynlig at hun var drept.


Vi mener det ikke har skjedd en bortføring, og at det derfor heller aldri har vært en reell forhandlingsmotpart. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydelig, planlagt villedning.

Fire uker

Tom Hagen vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Begjæringen om fengsling er begrunnet i bevisforspillelsesfare.