april 30

I løpet av sesongen blir 650 km riksveg i Norge asfaltert

Så snart telen er ute av bakken, skal asfaltarbeiderne ut på vegen. I starten av mai legges den første asfalten på norske riksveger. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge over 500 000 tonn asfalt på riksvegene i løpet av sesongen.– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i en melding:Fullstendig oversikt over strekningene som skal asfalteres på riksvegene i år (kart)Miljøsertifikat for asfalt og CO-vekting
I kontraktene stilles det krav om internasjonalt miljøsertifikat for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration). Dette viser blant annet hvor mye CO2 som slippes ut for hvert tonn asfalt. I enkelte av årets kontrakter ble CO2-utslipp og spesifiserte tilleggsytelser benyttet til å justere konkurransesummen ved tildeling av kontraktene.


Årlige dekketilstandsmålinger gir god oversikt over tilstanden

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksvegene. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.


– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.


Asfaltering mellom mai og september

Asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter mange steder i mai og går ut september. Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.
– Vis hensyn til de som jobber på vegen. De er der for oss alle, sier Lunaas.


—-

Foto via Statens vegvesen / Opeide