mai 02

Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer


Fredrikstad og Hvaler er kystkommuner med mange friluftsinteresser i strandsonen og ute på sjøen. I perioder kan det være mye ulik ferdsel og dette kan skape forstyrrelser for vilt og livet i havet opplyser Fredrikstad kommune på sine nettsider:Sårbare

På våren og sommeren er fuglene spesielt sårbare på øyer, skjær og holmer, derfor er det ferdselsforbud på, og i nærheten av, flere holmer og skjær fra 15. april. Kjøring med fritidsbåter nær disse områdene, samt ilandstiging, kan medføre at fuglene ikke får hekke i fred og at foreldrefuglene dermed forlater reiret. For å unngå dette, er det opprettet flere sjøfuglreservater og verneområder med forbud mot ferdsel i hekketiden.


Mange sjøfugl, herav flere måkearter, er i tilbakegang. Leveområdene til disse artene har blitt påvirket av areal- og klimaendringer, endret mattilgang og forstyrrelser fra mennesker. Det er derfor viktig at du har kunnskap om områdene du ferdes i på land eller til sjøs, for å gi fuglene mulighet til å hekke i fred.Forbudet gjelder også ut i sjøen

Forbudet mot ferdsel gjelder de fleste steder også ut i sjøen. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt eller lignende i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene.


Foto illustr | aktuell link