mai 04

Når bør du testes og når bør du ikke teste deg


Nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Da er det ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter – og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.Når bør man testes for koronavirus? Og når bør man ikke spør Helsedirektoratet i en artikkel:Når bør man testes for koronavirus? Og når bør man ikke?

•Hvis man blir syk med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen kan man ha kronavirussykdom (covid-19).

•Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å hatt nær kontakt med en annen koronasyk person, eller vært i nær kontakt med større grupper av mennesker.

•Det er lite sannsynlig at man har covid-19 hvis man ikke har feber eller luftveissymptomer. Men ring fastlegen hvis du er i tvil.

•Ansatt, barn eller elev i barnehage, skole eller skolefritidsordning og andre med mistenkt covid-19, skal fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.


Hvor kan man få tatt en koronatest?

•Dette er litt ulikt organisert i de ulike kommunene. Det kan være hos fastlegen, på såkalte feber- eller luftveispoliklinikker, helsestasjoner, eller i tilknytning til legevakt eller en «drive-in-teststasjon» hvor man får tatt en test mens man sitter i bilen.


•Sjekk din kommunes hjemmeside for å finne ut av dette og følg instruksjonene som står der.
Uavhengig av dette gjelder at hvis man har behov for helsehjelp som ikke kan vente: ring legevakt på tlf. 116117.

Når liv og helse står i fare, ring akuttmedisinsk nødtelefon 113.


TISK

En av de tingene Helsedirektoratet og mange andre land har stort fokus på nå er det vi kaller TISK-strategien: testing – isolering – smittesporing – karantene.


-Vi er nå i en situasjon der vi kan begynne å teste alle med symptomer på koronavirussykdom, også de med milde symptomer, slik at de kan isoleres og ikke smitte andre. Da kan kommunene drive effektiv smittesporing, dvs. å kartlegge hvem den syke har vært i kontakt med de siste 48 timene før vedkommende ble syk og fram til påstartet isolasjon, som er den perioden man i praksis kan ha smittet andre. Dersom man finner at noen har hatt nærkontakt med den syke må disse i karantene, sier Espen Rostrup Nakstad.
Illustr | aktuell link | via Helsedirektoratet